Naši studenti

Cembalo

bakalářský
počet studentů: 4

Klavír

bakalářský
počet studentů: 21

Varhany

bakalářský
počet studentů: 7

Cembalo

navazující magisterský
počet studentů: 3

Klavír

navazující magisterský
počet studentů: 16

Varhany

navazující magisterský
počet studentů: 1