Studenti programu "KLÁVESOVÉ NÁSTROJE - KLAVÍR"

Bakalářský

Martin Balog 1. ročník

Nikol Borbel 1. ročník

Veronika Jaklová 1. ročník

Vojtěch Paukert 1. ročník

Réza Kahudová 2. ročník

Milena Kharaneka 2. ročník

Anna Knoulichová 2. ročník

Magdalena Koudelková 2. ročník

Matyáš Meinczinger 2. ročník

Barbora Pančíková 2. ročník

Anhelina Serediuk 2. ročník

Alena Skácelová 2. ročník

Ostatní programy

KLAVÍR

Bakalářský

VARHANY

Bakalářský

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE - CEMBALO

Navazující magisterský

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE - KLAVÍR

Navazující magisterský

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE - VARHANY

Navazující magisterský

KLAVÍR

Navazující magisterský