Studenti programu "KLÁVESOVÉ NÁSTROJE - VARHANY"

Navazující magisterský

BcA. Alfred Habermann 1. ročník

Tetiana Tishchenko 1. ročník

BcA. Lukáš Dvořák 2. ročník

Ostatní programy

KLAVÍR

Bakalářský

VARHANY

Bakalářský

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE - CEMBALO

Navazující magisterský

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE - KLAVÍR

Navazující magisterský

KLAVÍR

Navazující magisterský