Studenti programu "KLAVÍR"

Bakalářský

Kristine Ayvazyan 3. ročník

Daniel Boura 3. ročník

Nina Honová 3. ročník

Filip Martinka 3. ročník

Pavol Praženica 3. ročník

Eva Strejcová 3. ročník

Ema Trávníčková 3. ročník

Ostatní programy

VARHANY

Bakalářský

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE - CEMBALO

Navazující magisterský

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE - KLAVÍR

Navazující magisterský

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE - VARHANY

Navazující magisterský

KLAVÍR

Navazující magisterský