Varhany

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Studium je zaměřeno na dokonalém zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky, vede k bezpečné a hluboké orientaci v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích. Za součást studia v tomto stupni se považuje příprava a účast v mezinárodních soutěžích, nejen obecně zaměřených, ale i specializovaných na určitou výseč repertoáru jak z hlediska stylového tak z hlediska jednotlivých typů nástrojů.

Profil absolventa

Absolventi magisterského studia reprezentují mladou generaci interpretů, která navazuje na tradici českého interpretačního umění a velkých osobností naší hudební kultury. Mimo koncertních aktivitu u nás i v zahraničí se uplatňují také pedagogicky na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.


Garant

prof. Ivan KLÁNSKÝ

Profesor - děkan, Dohody - provoz-THP

E-mail: ivan.klansky@hamu.cz
Web: ivan.klansky@hamu.cz
Telefon: 234 244 102

Pracoviště: Sekretariát HAMU#Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
Dle dohody emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. Ivan KLÁNSKÝ


.