Když Vám slova nestačí...

Katedra nonverbálního divadla je jedním z nejmladších umělecko-pedagogických pracovišť Hudební a taneční fakulty AMU. V propojení klasických a mladších žánrů navazuje studijní plán na tradici české pantomimy a nabízí moderní pojetí mimického divadla, které reaguje na současnost. Výuka je zaměřena zejména na autorskou tvorbu studentů. Katedra nabízí vzdělání s širokým spektrem uplatnění v umělecké profesionální sféře, ale i v jiných pracovních odvětvích společnosti (např. pedagogika, vzdělávání dospělých, kulturní managment ad.

V této souvislosti katedra představuje profesionální učiliště mimického umění s mezinárodním významem. Je to vysokoškolské učiliště, které poskytuje českým i zahraničním umělcům platformu pro spolupráci a další vývoj mimického umění a reprezentuje Českou republiku v stále rozšiřující se mezinárodní síti profesionálních uměleckých škol.

Historie katedry

2016

Katedra nonverbálního divadla

Změna názvu katedry v návaznosti na novou koncepci výuky

2010

Nová koncepce výuky

Vedoucím katedry stává Adam Halaš, který přichází s novou koncepcí výuky mimického divadla. Katedra pantomimy se zaměřuje kromě základních žánrů na další současné žánry mimického divadla, a to fyzické divadlo a nový cirkus.

1999

Pantomima, clownerie, groteska

Vedení katedry přebírá prof. Boris Hybner, který byl jejím vedoucím až do roku 2010. Pod jeho vedením se výuka zaměřila na základní žánry mimického divadla - pantomimu, clownerii a grotesku – a název katedry byl roku 2009 změněn na Katedra pantomimy.

1992

Založení katedry

Po prof. Fialkovi v rozvoji oboru pokračoval prof. Ctibor Turba, který přišel s širší koncepcí nonverbálního divadla a komedie. Založil Katedru nonverbálního a komediálního divadla a vedl jí až do roku 1999.

1975

Pantomima na AMU

Choreografie pantomimy se stává samostatným studijním oborem, jehož zakladatelem a vedoucím pedagogem byl vynikající český mim prof. Ladislav Fialka.