Kdo jsme 

Nejsme tanečníci, ale pohyb je naší doménou. Nejsme činoherci, ale užíváme i slova. Nejsme zpěváci, ale vyjadřujeme se i zpěvem. Našimi základními výrazovými prostředky jsou mimika, gesta a pohyb jako takový. Těžištěm pohybové a rytmické kultivace je pro nás Le mime corporel  a současný tanec. Náš jevištní projev je srozumitelný všem.

Klademe důraz na dokonalé zvládnutí těla za pomoci jednotlivých klasických technik – akrobacie, žongláže, pantomimy, klaunství, fyzického divadla, závěsné a balanční akrobacie. Soustavné zkoumání lidského těla a poetiky jeho pohybu je pro nás přímo zásadní. Hledáme nové možnosti pro nové způsoby sdělování a sdílení. 

Rozvíjíme umění improvizace, posilujeme kreativitu, dramaturgickou invenčnost a osobité vyjadřování. Jsme nejen performeři, ale i autoři.

"Hudba a ticho jdou ruku v ruce, neboť hudba je tvořena z ticha 
a ticho je plné hudby." 
- Marcel Marceau

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.

Kontakt

doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

vedoucí katedry Telefon: 234 244 133, 234 244 189 Úřední hodiny: Po předchozí domluvě Detail osoby
Foto

MgA. Eliška VAVŘÍKOVÁ, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry Telefon: 234 244 189 Úřední hodiny: Po předchozí domluvě Detail osoby
Foto