Vzděláváme talenty mimu, grotesky i nového cirkusu!

NONVERBÁLNÍ DIVADLO

Bakalářský Počet studentů: 9

NONVERBÁLNÍ DIVADLO

Bakalářský Počet studentů: 12

NONVERBÁLNÍ DIVADLO

Navazující magisterský Počet studentů: 2

NONVERBÁLNÍ DIVADLO

Navazující magisterský Počet studentů: 3

NONVERBÁLNÍ A KOMEDIÁLNÍ DIVADLO A TEORIE DIVADLA

Doktorský Počet studentů: 1