Vzděláváme talenty mimu, grotesky i nového cirkusu!

NONVERBÁLNÍ DIVADLO

bakalářský Počet studentů: 10

NONVERBÁLNÍ DIVADLO

bakalářský Počet studentů: 12

NONVERBÁLNÍ DIVADLO

navazující magisterský Počet studentů: 3

NONVERBÁLNÍ DIVADLO

navazující magisterský Počet studentů: 3