Studijní programy

Koncepce výuky na katedře Nonverbálního divadla se zaměřuje na moderní a současné mimické divadlo, tedy např. klaunerii, grotesku, fyzické herectví, nový cirkus, akrobacii, step, improvizaci a další specializace pohybového divadla. Výuka je zaměřena na profesionalitu jak v herecké interpretaci, tak v autorské tvorbě.

Výuka je od začátku studia směřována k autorskému myšlení interpreta. Student je veden k týmové a individuální tvorbě a k hledání osobitosti a nových možností v autorském projevu na základě syntézy vyučovaných žánrů.

V bakalářském stupni je kladen hlavní důraz na interpretaci vyučovaných žánrů a zvládnutí různých stylů nonverbálního divadla a dovedností cirkusové artistiky.

V magisterském stupni se výuka soustředí především na autorskou tvorbu, dramaturgii, režii a individuální specializaci studentů v jednotlivých žánrech.

V doktorandském stupni je kladen důraz na vědeckou a výzkumnou činnost a teorii v oboru nonverbálního divadla.

Studijní obory - dobíhající akreditace


.