Nonverbální divadlo

navazující magisterský

Cíle studia
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Záměrem nové filozofie katedry nonverbálního divadla je navázat na silnou tradici české pantomimy, kterou zastupují osobnosti Ladislav Fialka, Boris Hybner, Ctibor Turba, Bolek Polívka a další. V návaznosti na tuto tradiční linku se katedra zaměřuje také na nové směry a žánry mimického divadla, jako je „nový cirkus“ a „fyzické divadlo“, které se v posledních třiceti letech dynamicky vyvíjejí a které představují významnou součást mimického divadla.

Cílem je kombinovat ve výuce nejvýznamnější směry tradičního a současného mimického divadla a v těchto disciplínách poskytnout špičkovou úroveň se záměrem vychovat profesionální umělce s vysokou odborností, uměleckou kvalitou a s širokým uplatněním v profesionální sféře.

V magisterském stupni se výuka soustředí především na autorskou tvorbu, dramaturgii, režii a individuální specializaci studentů v jednotlivých žánrech.


Garant

doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

Dohody - provoz-THP, Docent - proděkan, vedoucí katedry

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Web: ['http://www.hamu.cz/katedry/katedra-pantomimy']
Telefon: 234 244 133, ['+420 731 845 833']

Pracoviště: Odd. OPVV rektorátu#Katedra nonverbálního divadla

Konzultační hodiny:
Po individuální dohodě emailem: adam.halas@hamu.cz., pondělí - 10.30 - 12.30 hod. (v období výuky)
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.


.