Jakub Rataj - BRÁNY

ZVUKOVÁ INSTALACE

3. 10. - 7. 11. 2012

Nádvoří Lichtenštejnského paláce (HAMU)

Základní myšlenkou projektu je uvědomění si sebe sama v čase a prostoru skrze zvuk a soustředěné vnímání okolních zvuků, šelestů, ruchů a hluků města.

Je mnohem snazší všímat si detailů zvukové krajiny při klidnějším pohybu v prostoru, sledovat plynulou proměnu zvuků v krajině, rytmické útvary vznikající vzájemným prolínáním mnoha objektů, avšak rychlostí, kterou se běžně člověk ve městě pohybuje, ztrácí tento způsob detailního vnímaní svého okolního světa. Výsledný zvuk potom působí jako tapeta neurčité barvy padající ze stěn na lidské hlavy, jako hlukové znečištění města, které člověku znepříjemňuje život. Ve skutečnosti je tato hluková kulisa složena z mnoha zajímavých zvukových útvarů obsahujících jak hudební tak i ruchové prvky a záleží jen na způsobu vnímání, zda-li člověku budou otravné, či zda-li jimi bude fascinován.

Zvukový materiál pro tuto instalaci je tvořen nahranými zvuky Prahy a upravován jednoduchými procesy, jako je roztahování a zhušťování v čase, střih a práce s frekvencemi. Ke každému zvuku jsem přistupoval jako k mikrokompozici s rytmickou strukturou, dynamickým vývojem a jednotícím zvukovým materiálem.

Každá z pěti bran ukrývá osm různých zvuků, které zahraje podle rychlosti procházejícího člověka (či většího pejska...) bez ohledu na to, zda-li v nich hledá strukturu nebo si chce jen zkrátit chvíli s cigaretou v ruce.

Tato instalace by nevznikla bez nadšení a obrovské podpory mých přátel, kterým bych chtěl velice poděkovat:

Michal Rataj, Jakub Hybler, Jan Trojan, Jan Kokolia, Lucie Fürstová

...dále pak tanečnicím: Helena Šťávová, Monika Částková, Daša Horvathová, Dana Pala a Hana Laštovičková

...hudebním interpretům: Michal Rataj, Jiří Lukeš, Jan Trojan

...světlonoši: Michal Horáček

...a v neposlední řadě sponzorům (viz níže)

3. říjen 2012

.