Cena ministerstva kultury 2015 Prof. Ivaně Loudové za kompoziční mistrovství, reprezentaci české hudby v zahraničí a výchovu mladé generace 26. 10. 2015

V Anežském klášteře se v pondělí 26. října udělovaly Státní ceny a Ceny ministerstva kultury. Slavnostní ceremoniál odvysílala v přímém přenosu ČT art. Záznam je možné sledovat.

27. říjen 2015

.