PROSTOR V PROSTORU

Slavomír Hořínka, Michal Rataj, Jan Trojan

Klášter sv. Anežky České
30. 9. 2020, 19:00

Tomáš Jamník - violoncello, Roman Zabelov - bajan, Jan Jirucha - trombon, Jiří Hodina - zpěv, Slavomír Hořínka, Michal Rataj, Jan Trojan - live electronics
HAMU SpeakerHEAD

V Anežském klášteře zazní premiéry nových kompozic tří současných autorů pro sólové nástroje, elektroniku a 3D ambisonický zvuk následované společnou zvukovou performance. Skladby jsou inspirovány různými aspekty prostorového zvuku a budou provedeny v šestnáctikanálovém 3D reproduktorovém systému s robotickou reproduktorovou hlavou vyvinutou na katedře skladby HAMU.

Murmurings Slavomíra Hořínky se inspiruje zurčením, šepotáním, ševelením, ale také mručením, bzučením, hučením, mumláním, brebtáním. Ve zvukové kompozici se jedná o postupnou proměnu od brblání k usebrání skrze „ponoření se“ – do zvuku, vody, ohně, touhy. Sólistou je špičkový hráč na bajan Roman Zabelov.

Cellacusmata Michala Rataje je zkomponována pro sólové violoncello a živou elektroniku. Inspiruje se tradicí akusmatické hudby, kterou převádí do reálií současné nástrojové virtuozity. Cellacusmata je skladbou o napětí mezi individuální svobodou a sociálním prostorem kolem nás. Je skladbou roku 2020. Sólistou je Tomáš Jamník.

Nepatrné zázraky Jana Trojana jsou autorskou výpovědí vztahující se vlastním životní událostem posledních let. Skladba tematizuje drobné nepatrné události všedních dní, které se mohou zdát nedůležité a banální, přitom však stojí za naši pozornost. Snad jsou to právě ony, které nás formují, posouvají a dodávají sílu mnohem znatelněji. V prostoru se budou pohybovat hráč na trombon Jan Jirucha a chorální vokalista Jiří Hodina.

Všichni autoři působí pedagogicky na katedře skladby HAMU, kde se věnují různým interdisciplinárním aspektům současné hudební kompozice a hudebních technologií. Více informací o autorech je k dispozici na níže uvedených webech.

Večer se uskutečňuje ve spolupráci HAMU a Národní galerie Praha a vznikl v rá́mci projektu "Prostor v prostoru" podpořené́ho z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné́ organizace, kterou poskytlo MŠ̌MT v roce 2020.

horinka.cz
michalrataj.com
jantrojan.cz

 

29. září 2020

.