OBLEVA Jana Kotyka každý den v Gotické věži

O B L E V A
Jan Kotyk

 

Akusmatická kompozice o dvou ročních obdobích – zimě a jaru – v prostorové zvukové instalaci v Gotické věži HAMU.

Každý den v 10:00, 10:30, 16:00 a v 16:30 v období jara a na začátku léta 2022.

 

Zima je v kompozici reprezentovaná imitací sněžení, kdy se třpytí tisíce sněhových vloček snášejících se níž a níž a padajících na zem. Kompozice je tvořená "tonálním fraktálem", i odtud název věty "Vločka", kdy se do sebe vnořují různé "tonální diamanty" po vzoru diagramu poměrů Harryho Partche. Po vzoru Henryho Cowella jsou zase rozezněny vyšší tóny častěji než nižší úměrně k frekvenci (o oktávu vyšší tón zaznívá dvakrát častěji). 

Skladba je inspirovaná "rytmikonem" (jak nazval Henry Cowell Thereminův hudební nástroj). Tato technika prostupuje celou kompozici, tedy i druhou, jarní větu, která imituje tající sníh a led podobně složenou harmonickou strukturou, ale o poznání teplejší terciovou harmonií. Vodu si zde můžeme představit, jak skapává ze střech a taje na loukách a polích. 

Dvě věty jsou propojené intermezzem znělého zvonu, který zde symbolizuje Slunce. Zvon má narozdíl od syntetických sinusových zvuků, které tvoří první a druhou větu, původ v přírodním zvuku. Zvuk zvonu vzniknul filtrováním klavírního klastru přes reproduktor, chvějící se papír a mikrofon. Zvuk chvějícího papíru se časem odfiltroval ve znělý "zvoneček", který jsem v počítači zpomalil a docílil tak zvuku velkého litého zvonu. 

Před závěrem se objeví ještě zvuk probublávající a tekoucí vody, která vznikla z kopírování sinusových vln a je tedy vytvořena rovněž synteticky. 

Užijte si poslech komplexních tonálních vztahů a zároveň barvité koláže změtí tónů, symbolizující přírodní tvary vloček, tajícího ledu, tekoucí vody a svítícího Slunce. Obleva bude hrát v Gotické věži po čas jara každý den od čtyř do pěti hodin.


Technická realizace: Patrik Herman a Tobiáš Horváth
Technický design, realizace a supervize: Jan Trojan
 

28. duben 2022

.