3/4/2023 PŘEDNÁŠKA: Prof. Július Fujak: Priesvitné zvukové sochy v site-specific intermediálnej hudbe


Pondělí 3/ 4/2023 od 13:00 (učebna 1022)

prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
UKF Nitra
Priesvitné zvukové sochy v site-specific intermediálnej hudbe
 

Prednáška je v úvode zameraná na juxtapozíciu konceptuálnych diel Marcela Duchampa Sculpture Musicale a Johna Cagea 4´33´´ – obidve sa stali totiž východiskom autorovej tvorby akuzmatickej, komprovizovanej hudby zachytávajúcej/transformujúcej zvukové prostredia. Zvuky špecifických environmentov (s ich spoločenským zvýznamňovaním), poňaté ako jedinečné hudobno-zvukové sochy sa stali súčasťou jeho hudobno-umeleckých projektov, ktorým je venovaná ťažisková, interpretačná časť prezentácie/prednášky:
Napríklad Animácia Ticha (v hudbe) bábok (2000) alebo Nitrianske Atlantídy (2013) venované sémantickým paralelám prehistórie a súčasnosti Nitry a jej okolia. Melancholy (2017), vytvorená v spolupráci s minimalistickým výtvarníkom S. Zombekom a básnikom P. Milčákom, zas pretvorila opustený kravín pri Levoči na site-specific galériu, resp. koncertnú sálu znejúcich zvukových udalostí. Zvuková socha sila (2018), inšpirovaná spomínanou Duchampovou ideou, sa realizovala v chátrajúcom cukrovare V Rimavskej Sobote ako site-specific sónicko-hudobné dielo, obdobne ako iné „priehľadné“ zvukové sochy – Švábení (2019) s intermediálnym brikolérom Petrom Niklom v Novej synagóge v Žiline, či dve diela La Mer (2021/2022) a ÚÚÚ-FFF-ÓÓÓ (2021), venované významným slovenským intermediálnym konceptualistom Milanovi Adamčiakovi a Júliusovi Kollerovi.
V závere sa autor venuje fenoménu tzv. sónickej fotografie nesúcej v sebe odtlačok kairos – vo vzťahu k myšlienkam Rolanda Barthesa z jeho práce La Chambre Claire (Svetlá komora, 1980) –, ktorá môže byť organickou súčasťou priesvitných zvukových sôch.

Prednáška je súčasťou riešenia vedeckej úlohy KEGA 041UKF-4/2022 Príprava učebných textov nosných predmetov študijného programu kulturológia.

Na tuto přednášku bude vypsán modul.

22. únor 2023

.