4/11/2022 SEMINÁŘ: Jiří Hodina: Teorie a interpretace gregoriánského chorálu


lektor: Jiří Hodina

modul – 2 kredity

Termíny konání, třída 1022: 4.11., 18.11. (v Poněšicích), 2.12., 16.12. vždy 13–16
Zápočet bude udělen na základě docházky (min.70%) a nastudování vybraného chorálního repertoáru.

Zimní cyklus seminářů představí gregoriánský chorál jako liturgický jazyk a jako zdroj melodií, které nás zavedou až k počátkům evropské hudby. Základní jádro gregoriánského chorálu se ustálilo již ve druhé polovině 8. století. Od té doby prochází tento repertoár napříč dějinami evropské hudby a v každé epoše zanechává svoji inspiraci. Už dávno není módním výstřelkem, a tak si můžeme dovolit jeho hlubší zkoumání i ve vztahu k soudobé tvorbě či formám současného vidění a vnímání světa. 

Během chorálních seminářů se budeme v teoretické i praktické rovině blíže seznamovat s historickým kontextem vzniku gregoriánského chorálu, textovými zdroji, žalmovými typy a jejich otiskem do gregoriánských forem. Budeme se věnovat neperiodickým rytmickým strukturám v podobě rozmanitých neumatických znaků a prostředkům k vyjádření rytmu, gregoriánské modalitě uspořádané do systému 8 modů, ale také systému archaických modalit, jejichž základem nejsou stupnice, ale recitace textu na jednom tónu, tzv. kantilace.

„Technicky vzato je gregoriánský chorál zpěv jako každý jiný, a tak jde o jediné – zpívat s rozmyslem, aby melodický pohyb byl jasně čitelný. Texty gregoriánského chorálu prosakují do jeho hudebního provedení, ovlivňují jeho melodickou stavbu i vnitřní členění. Pokud slova ustrnou a my je jen mechanicky opakujeme, ztrácejí svůj obsah. Pokud text pouze recitujeme, upíráme mu jednu zásadní dimenzi, a to pohyb. I v gregoriánském chorálu jde o vzájemné propojení interpretační a technické stránky hudby, tedy o hledání správného výrazu a práci s hlasem a dechem podle daných pokynů. Hlava se musí o hlas „postarat“. Rozvahou zjistíme, kde jsou strukturální tóny a na jakých slabikách se nachází. Tato místa fixujeme v paměti a mezi nimi spoléháme na mechanismus daný zpěvní praxí a zkušeností tak, aby se nepřerušil tok jeho hudební struktury.“


 

4. listopad 2022

.