Pokyny k tvorbě individuálního studijního plánu doktorandů  pro obor Skladba a teorie skladby

Individuální studijní plán je považován za jakousi SMLOUVU mezi doktorandem a univerzitou. Individuální studijní plán je zapotřebí vytvořit zpravidla v průběhu jednoho měsíce od zapsání do postgraduálního studia, za jeho podobu je zodpovědný školitel a schvaluje jej oborová rada.

Pro konzultace obecného rázu je k dispozici kolega Michal Rataj, michal.rataj@hamu.cz

Dizertace – textová část (1-3) (atestaci uděluje oborová rada)

 • každoročně evaluace pokračujícího psaní textu, v prvním roce min. 20 stran, v druhém min. 40, ve třetím min. 80

Dizertace - umělecká část (1-3) (atestaci uděluje oborová rada)

 • umělecká tvorba na základě individuálního studijního plánu

Výzkumné a publikační metody (atestaci uděluje Centrum pro doktorská studia)

 • vypisuje Centrum pro doktorská studia v zimním semestru,
  absolvovat v 1. roku PhD. studia

https://www.amu.cz/cs/studium/centrum-pro-doktorska-studia/

Kritické čtení odborného textu

 • letní semestr 1. roku studia, vypisováno každoročně
  Lektor kurzu – dr. Petr Zvěřina

Článek k publikaci (1, 2) (atestaci uděluje oborová rada)

 • první a druhý rok studia, výstupem je min. podání článku k recenznímu řízení nebo výstup na konferenci (resp. příspěvek přijatý na konferenci v dalším ak. roce)

Seminář dizertační práce (1,2)

 • průběžné konzultace, metodologie, čtení textů, komunitní program po celou dobu studia, je vyučován blokově a v závislosti na konkrétní podobě a výzkumných záměrech doktorandské komunity.

Seminář skladby pro doktorandy (1-3)

 • každý čtvrtek v 17 hod., povinná účast po celou dobu studia

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Specializovaná přednáška pro doktorandy

 • absolvování kdykoli během studia, volbu přednášek schvaluje oborová rada osobně nebo per rollam

 

Cizí jazyk pro doktorandy I., II. (atestaci uděluje CJP AMU)

 • kdykoli během studia

Doktorand každoročně prezentuje naplnění individuálního studijního plánu oborové radě a to během jejího zářijového zasedání. Na základě prezentace je rozhodnuto o postupu do dalšího roku studia.