VÝPŮJČKY ZVUKOVÉ TECHNIKY

Katedra skladby nabízí zapůjčení techniky pro záznam a reprodukci zvuku pro nekomerční aktivity zájemců mimo studenty a pracovníky katedry skladby.

Studentské projekty v rámci katedry skladby HAMU jsou zdarma. Techniku není možné pronajímat pro běžné komerční účely!

1) Rezervace probíhají pouze prostřednictvím výpůjčního systému PLATO . Pro přihlášení použijte školní přihlašovací údaje (login / heslo). Vstup je zde:

https://iim.cz/booking

2) Techniku lze přebírat a vracet výhradně v následujících termínech, kdy je otevřen sklad. Výjimečně budou možné výpujčky po individuální dohodě, resp. může dojít k rozšíření výpůjčních hodin.

 • Středa: 9:00 - 11:00, LAB 019

3) Každé vrácení techniky je podmíněné přebírací vizuální kontrolou. Vrácení techniky mimo tuto kontrolu není předáním, přičemž trvá odpovědnost za výpujčku. Tzn. pokud techniku vracíte např. v noci, je potřeba si kontrolu domluvit později.


4) Předávací kontrolu mohou vykonat osoby pouze k tomu pověřené: Michal Rataj, Jan Trojan, Raman Zabelau

5) Stručný návod

 • obsluha je zcela intuitivní
 • v sekci katalog vyberete sklad katedry skladby
 • do košíku přidáte potřebné vybavení
 • v košíku ověříte dostupnost v zadaném potřebném čase výpujčky
 • zapíšete důvod výpujčky
 • vytvoříte rezervaci

PLATO reservation system for equipment and musical instruments

Department of Composition offers the rental of equipment for non-commercial activities of students and staff.

1) All reservations are made only through the PLATO loan system. Use the school login details (login / password). Enter following link:

https://iim.cz/booking

2) The equipment can be taken over and returned only on the following dates when the warehouse is open. Exceptionally, it will be possible to borrow by individual agreement.

 • Wednesday: 9:00 - 11:00, LAB 019 (Malostranske nam. 13)

3) Each return of the gear is subject to acceptance visual inspection. Returning the equipment out of this inspection is not a return, and the responsibility for the loan remains.


4) Authorised persons to do the visual inspection: Michal Rataj, Jan Trojan, Raman Zabelau

5) Brief instructions

 • in the Catalogue you pick up the “HAMU Katedra skladby” Warehouse
 • you locate items to be booked
 • you place them into the cart
 • you make reservation upon putting down “Reason” why you need the gear / instrument