Závěrečné práce

INFO

Odevzdání bakalářských prací: 30. dubna

Odevzdání magisterských prací: 30. dubna

Diplomní úkolY na rok 2023/24 a návrhy oponentů
                                            

Bakalářské práce


Jiří Dvořák, vedoucí práce odb. as. MgA. Jan Dušek, Ph.D.
kompoziční část: *
písemná část: Skladebné principy současných českých a slovenských ordinárií
oponenti: *

Patrik Herman, vedoucí práce odb. as. MgA. Michal Nejtek, Ph.D.
kompoziční část: *
písemná část: Technika prechodov medzi tónmi na základe alikvótnych radov
oponenti: *

Jan Kotyk, vedoucí práce prof. Martin Smolka
kompoziční část: *
písemná část: Využití přirozeného ladění ve vlastní tvorbě a v tvorbě vybraných autorů
oponenti: *

Tobiáš Horváth, vedoucí práce doc. Jan Trojan
kompoziční část: *
písemná část: Grafická partitura a konvenční notový zápis
podnázev: Možnosti převoditelnosti grafických partitur do konvenčního typu notového zápisu na vybraných dílech Milana Adamčiaka a Milana Grygara
oponenti: *

 

* Bude doplněno

Diplomní úkoly na rok 2023/24 a návrhy oponentů

 

Magisterské práce


BcA. Michaela Augustinová, vedoucí práce doc. Luboš Mrkvička
kompoziční část: *
písemná část: Vliv hebrejské kantilace na vybraná hudební díla
oponenti: *

BcA. Pavel Nesit, vedoucí práce doc. Slavomír Hořínka
kompoziční část: *
písemná část: Ostrava jako inspirační zdroj ve vybraných dílech skladatelů
oponenti: *

BcA. Darja Kukal Moiseeva, vedoucí práce odb. as. MgA. Jan Dušek, Ph.D.
(rozl. ročník: 2024/25)
kompoziční část: *
písemná část: Stav výuky kompozice na základním stupni vzdělávání v ČR
oponenti: *

 

* Bude doplněno

INFO

Požadavky kladené na doktorské práce najdete na stránce Disertační práce.

Zadávání diplomních prací

 

Do konce května každého roku katedra schvaluje zadávání diplomních úkolů.

U kompozice student uvede obsazení (pokud možno podrobné a nejlépe také datum konkrétního koncertu, pro nějž skladbu připravuje) a délku. Součástí zadání teoretické doplňkové práce jak pro obhajoby bakalářských, tak magisterských titulů je vypracovaná osnova práce, a také předběžný přehled zdrojů a studijních materiálů. Studenti je připraví spolu s vedoucími diplomních úkolů.

Umělecký výzkum je specifická forma získávání poznání, která se uskutečňuje kladením otázek, cílů a záměrů týkajících se vlastní umělecké tvorby, její realizace a reflexe. Je tedy oproti kvantitativnímu nebo kvalitativnímu výzkumu, které známe z technických nebo humanitních oborů, zaměřen především performativně. V našem případě kompozice a písemná teoretická práce studenta mají ideálně tvořit spojité nádoby. Diplomant by měl řešit konkrétní problematiku, kterou ve vztahu ke svému tvoření považuje za důležitou. Kompozice ukazuje vlastní tvůrčí řešení. Písemná práce vypovídá o dosaženém poznání a reflektuje také v širším mezinárodním kontextu stav zvoleného tématu.