Závěrečné práce

INFO

Odevzdání bakalářských prací: 30. dubna

Odevzdání magisterských prací: 30. dubna

Diplomní úkoly na rok 2022/23 a návrhy oponentů
                                            

Bakalářské práce


Pavel Duda, vedoucí práce odb. as. MgA. Dušek, Ph.D.
kompoziční část: Skladba pro větší komorní obsazení (6-9 hráčů) (15 min.)
písemná část: Improvizace: Vztah autorského konceptu a interpretační realizace
oponenti: odb. as. MgA. Michal Nejtek, Ph.D.

Richard Grimm, vedoucí práce prof. Hanuš Bartoň
kompoziční část: Zvuková inštalácia s názvom Ticho neexistuje
písemná část: Zvuky vybraných pracovných prostredí a ich vnímanie ako inšpiračný zdroj skladateľa
oponenti: doc. Michal Rataj

Milica Ivanić, vedoucí práce doc. Michal Rataj
kompoziční část: Skladba pro komorní orchestr (11 min.)
písemná část: Inspirace indickou hudební kulturou v orchestrální tvorbě G. Scelsiho
oponenti: prof. Hanuš Bartoň

 

 

Diplomní úkoly na rok 2022/23 a návrhy oponentů

 

Magisterské práce


Jan Rösner, vedoucí kompoziční části doc. Mrkvička, písemné části MgA. Trojan, Ph.D.
kompoziční část: Skladba pro smyčcové trio, 2 bicí a live electronics (ca 30 min., Ensemble Terrible)
písemná část: Virtuální prostor jako součást interaktivní hudební kompozice
oponenti: Martin Klusák, Milan Guštar (ext.)
 

INFO

Požadavky kladené na doktorské práce najdete na stránce Disertační práce.

Zadávání diplomních prací

 

Do konce května každého roku katedra schvaluje zadávání diplomních úkolů.

U kompozice student uvede obsazení (pokud možno podrobné a nejlépe také datum konkrétního koncertu, pro nějž skladbu připravuje) a délku. Součástí zadání teoretické doplňkové práce jak pro obhajoby bakalářských, tak magisterských titulů je vypracovaná osnova práce, a také předběžný přehled zdrojů a studijních materiálů. Studenti je připraví spolu s vedoucími diplomních úkolů.

Umělecký výzkum je specifická forma získávání poznání, která se uskutečňuje kladením otázek, cílů a záměrů týkajících se vlastní umělecké tvorby, její realizace a reflexe. Je tedy oproti kvantitativnímu nebo kvalitativnímu výzkumu, které známe z technických nebo humanitních oborů, zaměřen především performativně. V našem případě kompozice a písemná teoretická práce studenta mají ideálně tvořit spojité nádoby. Diplomant by měl řešit konkrétní problematiku, kterou ve vztahu ke svému tvoření považuje za důležitou. Kompozice ukazuje vlastní tvůrčí řešení. Písemná práce vypovídá o dosaženém poznání a reflektuje také v širším mezinárodním kontextu stav zvoleného tématu.