O katedře

Katedra skladby se od svého vzniku orientuje především na vzdělání profesionálních skladatelů v oblasti autonomní hudební tvorby.

Po roce 1989, kdy padly ideologické limity, se katedra otevřela pluralitě tvůrčích estetik a názorů, postupně také začala stále více reflektovat vývoj oboru v zahraničí, rozvoj současných kompozičních směrů a hudebních technologií. Tyto inovace započaly v době vedení prof. Václava Riedlbaucha a k prudkému rozvoji došlo zejména v době prof. Ivana Kurze ve funkci vedoucího katedry. Pracoviště katedry byla postupně vybavena špičkovou technikou pro tvorbu notových materiálů a elektroakustické hudby, která je dnes srovnatelná s předními evropskými vysokými školami. Na katedře působili po roce 1989 jako pedagogové například Svatopluk Havelka, Petr Eben, Ivana Loudová a další významní tvůrci.

Autonomní hudební tvorba zůstává hlavním cílem poskytovaného vzdělání, ale výuka současně reflektuje praktické požadavky kladené na současné hudební tvůrce. Proto se koncepce studijního oboru vyvíjí od jednotného studijního plánu k větší variabilitě, zejména na magisterském stupni s řadou volitelných předmětů a možností volby specifického zaměření studia. Studenti tak mají stále větší možnost ovlivnit své studium podle svých preferencí a předpokladů.


.