O katedře

Katedra skladby vzdělává budoucí hudební skladatele a skladatelky jak v oblasti autonomní hudební tvorby, tak jejích širokých interdisciplinárních vztahů. Její pedagogové jsou garanty širokého portfolia tvůrčích zájmů, estetických postojů, technické erudice i různého typu zakotvení na domácí i mezinárodní hudební scéně. Absolventi a absolventky jsou zpravidla úspěšnými autory koncertní a hudebně-divadelní tvorby, rovněž ale figurují jako vyhledávaní autoři a autorky filmové, rozhlasové a scénické hudby či zvukového designu. Jsou také svébytnými elektronickými hudebníky či zvukovými performery a improvizátory, stávají se špičkovými umělci a umělkyněmi navazujícími na kontinuitu západoevropské hudební tradice, ale také rozvíjejí nejnovější interdisciplinární trendy v širokém kontextu současného umění.