Naši studenti

SKLADBA

Bakalářský Počet studentů: 4

SKLADBA

Bakalářský Počet studentů: 8

SKLADBA

Navazující magisterský Počet studentů: 4

SKLADBA

Navazující magisterský Počet studentů: 6

SKLADBA A TEORIE SKLADBY

Doktorský Počet studentů: 2

SKLADBA A TEORIE SKLADBY

Doktorský Počet studentů: 1

COMPOSITION

Doktorský Počet studentů: 1