Naši studenti

SKLADBA

bakalářský Počet studentů: 2

SKLADBA

bakalářský Počet studentů: 6

SKLADBA

navazující magisterský Počet studentů: 3

SKLADBA

navazující magisterský Počet studentů: 5

COMPOSITION

doktorský Počet studentů: 2

SKLADBA A TEORIE SKLADBY

doktorský Počet studentů: 2

SKLADBA A TEORIE SKLADBY

doktorský Počet studentů: 1