Studenti programu "SKLADBA"

Bakalářský

BcA. Jiří Dvořák 3. ročník

Patrik Herman 3. ročník

Tobiáš Horváth 3. ročník

Ostatní programy

SKLADBA

Bakalářský

SKLADBA

Navazující magisterský

SKLADBA

Navazující magisterský

COMPOSITION

Doktorský