POŘÍZENÍ ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK V TROPICKÉM PRALESE A JEJICH UVEDENÍ V NOVÉM PAVILONU GORIL V ZOO PRAHA


Zoo Praha v Kamerunu již mnoho let realizuje environmentálně-vzdělávací projekt Toulavý autobus, jehož hlavním cílem je přispět k ochraně ohrožených druhů živočichů, zejména goril nížinných, jejichž volně žijící populace stále klesá. Jedním z cílů, jehož se účastnil pedagog z katedry skladby HAMU Michal Rataj, bylo pořízení zvukové nahrávky pralesa v novém Pavilonu goril v ZOO Praha, která má dokreslit autentičnost prostředí a návštěvníkům tak přenést jedinečnou atmosféru pralesa. Terénní nahrávky pořizoval přímo v prostředí pralesa Michal Rataj. Jeho úkolem bylo zachytit různými mikrofony atmosféru pralesa tak, aby ji bylo možné věrně přenést do nového Pavilonu goril v Praze.

Nahrávání probíhalo za pomocí speciálního 3D mikrofonu (snímá zvuk ve 360° ve všech směrech) a parabolického mikrofonu, který je schopný zacílit velmi přesně na konkrétní zvuk. Mezi nahranými zvuky jsou pralesní termiti, hmyz, šustot křídel ptáků, praskání a padání stromů.

Zvukovou nahrávku si bude možné poslechnout od 28. 9. 2022 v ZOO Praha, kde bude nový Pavilon goril otevřen.

Projekt vznikl ve spolupráci Zoo Praha a Hudební a taneční fakulty AMU.

koncept, terénní nahrávky a pedagogická supervize: Michal Rataj
Spolupráce na zvukové kompozici: Studenti katedry skladby HAMU (Tomáš Borl, Michael Burt, Štěpán Hon, Tobiáš Horváth, Kryštof Ježek, Patrik Kako, Anna Kolářová, Ondřej Rozum).

Foto:
Michal Rataj, katedra skladby HAMU, autor fotografie Miroslav Bobek
Autor fotografie Michal Rataj

20. září 2022