Studuj na katedře skladby na HAMU!

Katedra skladby se zabývá uměleckou výchovou skladatelů za účelem jejich profesionálního působení v oblasti soudobé vážné hudby. V souvislosti s hlavním oborem je vyučována též aplikovaná skladba, doplňující skladatelské disciplíny a teoretický základ. Fakultativně je možno studovat i další přidružené předměty.

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.

Kontakt

PhDr. Slávka FIŠEROVÁ, Ph.D.

referentka katedry Telefon: 234 244 141 Detail osoby
Foto

doc. MgA. Jan TROJAN, Ph.D.

vedoucí katedry Telefon: 234 244 141 Detail osoby
Foto