INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Uchazeči budou posuzováni na základě svých dosavadních umělecko-kompozičních výsledků a na základě předloženého projektu tvůrčí a výzkumné práce.

Projekty budou zaměřeny přednostně na jeden z následujících tvůrčích a výzkumných okruhů:
 

1. Skladba a teorie skladby s návazností na předchozí tvůrčí a výzkumné projekty katedry

Požadavky na vzdělání a praxi

-          Zakončené VŠ vzdělání magisterského stupně v oboru Skladba nebo oborech příbuzných (např. hudební teorie),

-          přesvědčivé výsledky v dosavadní umělecké tvorbě,

-          praxe a znalost kompoziční práce a špičková orientace v oblasti současné hudby,

-          schopnost tvůrčího hudebně-teoretického myšlení a odpovídající formulační schopnosti.
 

Konzultace poskytuje MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D. (slavomir.horinka@hamu.cz).
 

2. Hudba a technologie; výzkum interdisciplinárních aspektů v oblasti

současných akustických umění

Požadavky na vzdělání a praxi

-          Zakončené VŠ vzdělání magisterského stupně v oboru skladba nebo oborech příbuzných (např. elektroakustická hudba, intermediální tvorba a technologie),

-          tvůrčí portfolio prokazující hlubokou praxi a znalost kompoziční práce a špičkovou orientaci ve vztazích mezi hudbou a technologiemi v příslušných interdisciplinárních přesazích.
 

Konzultace poskytuje doc. MgA. Michal Rataj, Ph.D. (michal.rataj@hamu.cz).

 

U přijímací zkoušky představí kandidát reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby jako přílohu k přihlášce ke studiu. Předloží rovněž partitury

(či odpovídající  záznam díla (grafický, textový apod.) a nahrávky svých děl v rozsahu do 20 minut. Dále předloží ukázku svých dosavadních hudebně teoretických prací, kterou představí zkušební komisi formou krátké prezentace v rozsahu do 10 minut.

Od kandidáta se očekává předložení projektu, který bude zejména:

-          obsahovat jasný záměr kompoziční a výzkumné činnosti během studia,

-          formulovat záměr, jakým způsobem se uchazeč bude aktivně podílet na denním běhu katedry skladby.

 

Hlavními úkoly kandidáta přijatého do doktorského studia budou zejména

-          intenzivní práce na vlastní umělecké tvorbě a teoretickém výzkumu, který je předmětem PGS,

-          pedagogické pověření dle aktuální potřeby katedry,

-          role asistenta v koncertním a projektovém provozu katedry (1. okruh), respektive v provozu laboratoře katedry skladby (2. okruh), případně průniky obou činností dle potřeby,

-          aktivně iniciovat nové grantové úkoly a ucházet se o jejich finanční i organizační zabezpečení.

Katedra skladby nabízí úspěšnému kandidátovi k dispozici veškeré své zázemí, standardní doktorandské stipendium v případě prezenční formy studia, dále možnost dalšího finančního ohodnocení v závislosti na vlastní grantové aktivitě doktoranda.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Skladba a teorie skladby.