PROF. JURAJ FILAS, 5. 3. 1955 – 31. 12. 2021

Prof. Juraj Filas

 

PROF. JURAJ FILAS
(5. 3. 1955 – 31. 12. 2021)

Poslední rozloučení proběhne v sobotu 26. 2. 2022 ve 14:00 v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.


 

Juraj Filas se narodil 5. března 1955 ve slovenských Košicích, od 70. let však již natrvalo žil v Praze. Na Pražské konzervatoři vystudoval dva obory – skladbu a zpěv. Právě studium zpěvu do značné míry ovlivnilo i jeho hudební jazyk skladatelský. Skladbu vystudoval na AMU ve třídě Jiřího Pauera. Po dokončení aspirantury v roce 1985 zde ihned začal působit pedagogicky. Jako pedagog skladby a historických kompozičních studií vychoval profesor Juraj Filas za téměř 36 let svého působení řadu úspěšných skladatelů.

Ve svých více než 130 dílech, zahrnujících skladby symfonické, kantáty, koncerty, Te Deum, Requiem, dvě opery a množství komorních skladeb, uplatňoval smysl pro melodiku i silný emocionální náboj. Vždy usiloval o sdělnost a působivost. Podstatou jeho vyjadřování zůstala tonalita, vyrůstající z velké tradice evropské hudby.

Ve své tvorbě zpracovával závažná duchovní a lidská témata. Připomeňme jeho oceňovanou televizní operu Memento Mori – Rakovina vůle, se silným tématem drogové závislosti, za kterou získal v roce 1989 prestižní cenu Jakobs-Suchard v Salzburku. Jeho symfonie se zabývají tématem lásky, kterým byla protknuta do velké míry značná část jeho tvorby. Z vokálních děl je nutné vzpomenout Requiem – Oratio spei – Modlitba naděje, připomínající oběti mezinárodního terorismu, stejně jako jedno z posledních děl hodinovou kantátu Záhořovo lože na text Karla Jaromíra Erbena, které se dočkalo premiéry v loňském roce. Patrně posledním dokončeným rozsáhlým dílem je Koncert pro housle a orchestr s podtitulem „Za ztracené lásky“ věnovaný Ivanu Ženatému, premiéry už se bohužel nedožil.

V průběhu svého života získal věhlas i jako autor skladeb pro žesťové nástroje, skladby si u něho objednávali přední sólisté – např. tubista James Gurlay, pozounista Joseph Alessi nebo trumpetista Otto Sauter. Jeho skladby se staly součástí repertoáru řady interpretačních soutěží, stejně jako pro řadu z nich povinné skladby zkomponoval (např. Pražské Jaro, soutěže v Rivadell'Garda, Narbon, Helsinkách, Guebwiller, Brémách, Ženevě).

Filas se řadí k předním světově uznávaným českým skladatelům. Jeho skladby byly uvedeny v newyorské Carnegie Hall nebo Lincoln Center, na významných festivalech jako Beethovenfest-Bonn, Pražské Jaro, nebo dalších významných pódiích Tonhalle Zürich, Sankt Gallen, Lausanne, Ženeva, Paříž, Hong-Kong, Thai-wan, Tokio, Mexiko, Sankt Peterburg, Londýn atd. V roce 2008 mu byla Evropskou unií umění udělena za dosavadní tvorbu prestižní cena Gustava Mahlera.

Juraj Filas zemřel klidně a bezbolestně 31. prosince 2021.

 

Jan Dušek

 

 

foto zdroj jurajfilas.com

6. ledna 2022