Studijní programy

Katedra skladby se zabývá uměleckou výchovou skladatelů za účelem jejich profesionálního působení v oblasti soudobé vážné hudby. V souvislosti s hlavním oborem je vyučována též aplikovaná skladba, doplňující skladatelské disciplíny a teoretický základ. Fakultativně je možno studovat i další přidružené předměty.
Magisterský navazující stupeň studia nabízí kromě klasické kompozice také specializaci na filmovou a elektroakustickou hudbu.

Studijní obory - dobíhající akreditace