Skladba

Bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

V hlavním oboru skladba poskytuje výuka studentovi volnost v zacílení stylovém, požaduje však na něm pohotovost, technickou jistotu, zodpovědnost v odevzdání práce a popř. schopnost pochopit a využít ve své činnosti různorodé projevy užitých žánrů a druhů hudby. Po celou dobu studia ho rozvíjí a kultivuje především pedagog hlavního oboru v individuálních lekcích (2 vyučovací hodiny týdně v bakalářském stupni a 3 vyučovací hodiny týdně v magisterském stupni). Kromě toho klade katedra velký důraz na fundovanou obecnou i specificky odbornou informovanost studentů, která jim pomáhá v hledání a nalézání osobité cesty v umělecké praxi. Výuka skladatelů je rozdělena do několika vzájemně propojených celků, které se podílejí na utváření uměleckých a lidských kvalit studentů. Důraz se klade rovněž na tvůrčí zvládnutí současných digitálních technologií v kompoziční praxi.
Podle stupně vyspělosti se vybírají studijní úkoly pro studenty v jednotlivých ročnících.
Na bakalářském stupni se postupuje od menších útvarů komorní hudby po středně velká obsazení, což bývá také předmětem bakalářského diplomního úkolu.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně zvládá kompoziční techniku v novodobých i tradičních skladebných stylech včetně dílčích disciplín.
Je schopen samostatně vytvořit hudební dílo splňující požadavky autonomní hudební tvorby.
Zvládá základy a běžnou práci s moderními technologiemi (notační programy, základy elektroakustické tvorby).
Orientuje se ve směrech současné hudební tvorby a tvůrčím způsobem na ně reaguje.
Orientuje se v hudebním a kulturním provozu a je schopen se aktivně na něm podílet.
Je schopen na odborně profesionální úrovni argumentovat při skladebně teoretických a tvůrčích diskusích.

Garant

prof. Mgr. Hanuš BARTOŇ

Telefon: 234 244 141 Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 10:00 - 17:00, po předchozí domluvě Detail osoby
Foto