Studio N

Středy 17:00 - 18:30, učebna 2020, volitelný předmět -1 kredit.

V SOUČASNÉ DOBĚ FORMOU ZASÍLANÝCH STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ

Vede Ing. arch. Miloš Haase, hosté, poslech s partiturami, videoukázky.

Vřele vítáme všechny zájemce i mimo školu!

 

Program
O Studiu N

ANOTACE PROGRAMU STUDIA_N NA LETNÍ SEMESTR 2020-2021

Poslední pořad poslechového semináře Studio_N v zimním semestru 2020-2021 přislíbený na závěr Beethovenova roku 2020 avizovaný na 6. 1. 2021 jsme z technických důvodů (potíže se skenováním partitur) přesunuli na začátek letního semestru. Jako dík za pochopení uvedeme tři pozoruhodné skladby místo dvou ohlášených, sestavené výhradně „z Beethovenových vlastních not“. Francouzský skladatel bulharského původu André Boucourechliev (1925-1997) v mládí znamenitý interpret Beethovenova klavírního díla, autor pozoruhodné Beethovenovy monografie přeložené do několika jazyků, jako skladatel v roce 1970 vytvořil skladbu pro komorní smyčcový orchestr Ombres (Stíny).

V témže roce uvedl Mauricio Kagel (1931-2008) hudební film Ludwig van, vydal stejnojmenné LP album a v UE partituru. Pro Michaela Gordona (1956), spoluzakladatele newyorského uskupení Bang-on-a-Can se stala Beethovenova hudba podnětem k vlastní sebereflexi. 

Hostem Studia_N v letním semestru bude 26. 5. muzikolog Dr. Jan Dehner, který představí operu The Lighthouse, jejímž autorem je Sir Peter Maxwell Davies (1934-2016). Věříme, že se už sejdeme ve škole a operu nejen uvidíme, ale i uslyšíme ve zvukově kvalitní reprodukci.

Už na počátku 19. století zaměřil Adalbert Stifter (1805-1868) svou pozornost na přírodní síly, jevy a „věci“, které neumíme pojmenovat a vysvětlit. V rozsáhlé performativní instalaci zpomaluje skladatel a divadelní umělec Heiner Goebbels (1952) naše vnímání času, aby se „Stifterovy věci“ dostaly do našeho povědomí. Do Goebbelsovy zvukové scény šeptají nahrané hlasy Williama S. Burroughse, Malcolma X a Clauda Leviho-Strausse. Ve skutečnosti ani není správné popsat Stifters Dinge jako dílo bez nikoho, protože publikum je ve středu tohoto díla - osvobozeným a individualizovaným způsobem dává smysl tomu, co vidí a co slyší a totéž platí o posluchači sugestivní nahrávky díla (10. 3.) Pro choreografickou báseň Ulysses (Odysseus), komponovanou na objednávku baletu Vídeňské státní opery zvolil Roman Haubenstock-Ramati (1919-1994) prostředky elektroakustické hudby v kombinaci s lidskými hlasy. Balet na vlastní libreto vznikl pro Rudolfa Nurejeva, který tančil Odyssea (17. 3.)

Také ve druhé polovině 20. století skladatelé komponovali ambiciózní velké klavírní sonáty, kvalitativně souměřitelné s tradicí žánru, přestože jejich hudební jazyk souvisí s dobou, kdy vznikaly. Uslyšíte čtyři z nich a budete mít možnost si je prostudovat. Čtyři sonáty čtyřech špičkových autorů (Jean Barraqué, Pierre Boulez, Sergej Slonimskij, Alfred Schnittke) představíme v chronologickém pořadí jak se objevovaly na koncertních pódiích (24. a 31. 3., 28. 4., 5. 5.)

Jako každoročně Studio_N připomene výročí stále inspirativních tvůrčích osobností hudby 20. století: 14. 4. jubileum slovenského skladatele, klavíristy a matematika Miroslava Bázlika (*12. 4. 1931), 12. 5. uvede Royal Winter Music, jejímž autorem je Hans Werner Henze (1926-2012)  a dvakrát 7. 4. a 21. 4. připomene Igora Stravinského (17. 6. 1882 - 6. 4. 1971) uvedením u nás takřka neznámých skladeb z jeho pozdního tvůrčího období v nových nahrávkách. V prvním pořadu to bude mimo jiné televizní opera Potopa (1962), druhý pořad bude věnován duchovním skladbám Canticum sacrum (1956), Threni (1958), A Sermon a Narrative and a Prayer (1962) a Requiem canticles (1966).  

Z díla Karlheinze Stockhausena (1928-2007) se budeme 19. 5. podrobně věnovat oběma verzím, elektroakustické i koncertní, jeho kompozice Kontakte (1958-1960). A na závěr ještě překvapení: Studio_N získalo partituru Symfonie č. 2 „Sv. Florian“ pro komorní sbor, varhany a velký orchestr (1977-1979) Alfreda Schnittkeho. Šestivěté, hodinu trvající dílo „nebeské délky“, které po roce 1980, kdy mělo premiéru v Londýně, iniciovalo nový zájem o dílo a osobnost Antona Brucknera a v autorově symfonické tvorbě představuje protipól předchozí polystylové až konfúzní První symfonie.

 

------------------------

 

PROGRAM STUDIA_N NA LETNÍ SEMESTR 2020-20021

Pořady poslechového semináře Studio_N se obvykle konají vždy ve středu v 17:00 hod. v č. 2020 (2. patro vlevo), Hudební a taneční fakulta AMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1, po dobu nařízené výuky na dálku budu dokumentaci zveřejňovat ke stažení na adrese, kterou včas oznámím jako tomu bylo v zimním semestru 2019-2020.

Na Váš zájem o Studio_N se těší                                     

   Miloš Haase

 

3. 3 .    Opožděný závěr Beethovenova roku MMXX – přesunutý pořad z 6. 1. 2021

   André Boucourechliev – Ombres = Michael Gordon – ReWriting Beethoven's  

   Seventh Symphony=Mauricio Kagel – Ludwig van

10. 3.    Heiner Goebbels – Stifters Dinge („Stifterovy věci“)

   je hra bez herců, skladba pro pět klavírů bez klavíristů, představení bez účinkujících   

   - show nikoho. Světlo, obrazy, šelesty, zvuky, hlasy, vítr a mlha, voda a led jsou  

   obvykle jen rekvizity nebo kulisami, ale v Stifters Dinge se stávají protagonisty.

17. 3.    Roman Haubenstock-Ramati – Ulysses: Szenen einer Wanderung

   Elektroakustická hudba k baletu

24. 3.    Velké klavírní sonáty 20. století I

               Jean Barraqué – Sonate pour piano               

31. 3.  –  Velké klavírní sonáty 20. století II

               Pierre Boulez – Troisième sonate pour piano                 

7.  4.    Igor Stravinskij (17. 6. 1882 – 6. 4. 1971 ) – Potopa (The Flood)               

14. 4.    Miroslav Bázlik (*12. 4. 1931) – Spektrá  

                Pořad k jubileu slovenského skladatele, pianisty a matematika    

21. 4.    Igor Stravinskij – Duchovní skladby pozdního období    

28. 4.  –   Velké klavírní sonáty 20. století III

                Sergej Slonimskij – Sonata pro klavír      P               

5. 5.     Velké klavírní sonáty 20. století IV

                Alfred Schnittke – Sonata pro klavír č. 1   

12.  5.    Hans Werner Henze – Royal Winter Music

                  Dvě sonáty pro sólovou kytaru podle postav ze Shakespearových her

19.  5.    Karlheinz Stockhausen – Kontakte (Nr. 12, 1958-1960)

26.  5.    Sir Peter Maxwell Davies – Lighthouse (Maják) opera

                 přednášku, dokumentární foto a video připravil muzikolog Dr. Jan Dehner

2.  6.    Alfred Schnittke – Symfonie č. 2 „Sv. Florian“ (1980)   

                 Poslech s partiturou, dokumentární foto a video


Studio pro soudobou hudbu patří mezi nejmladší pedagogická pracoviště Hudební fakulty AMU. Bylo založeno roku 1993 z iniciativy prof. Marka Kopelenta za účelem naléhavé potřeby studentů i pedagogů získávat a prohlubovat své znalosti hudby dvacátého století, se speciálním zaměřením na tvorbu jeho druhé poloviny, respektive období od druhé světové války až po současnost, a tyto znalosti rozvíjet aktivně v oblasti interpretační, skladatelské, popř. hudebně vědní i publicistické. Činnost Studia soudobé hudby je plánována:

  • Formou pravidelného studia příslušné literatury v komorním ansámblu k tomu účelu na půdě Studia vytvořeném ze studentů HAMU, popř. konzervatoře, s cílem připravit každoročni program veřejného koncertu věnovaného převážně uvedenému období.
  • Formou diskusí, kolektivních analýz, přednášek, osobních i skupinových kontaktů s podobně zaměřenými umělci či středisky ve školách i v jiných institucích doma i v zahraničí.
  • Formou shromažďování notové i odborné literatury, nahrávek a příslušné dokumentace.
  • Formou úzké spolupráce se studiem elektroakustické hudby, pracovištěm hudební fakulty.
  • Formou tvůrčí spolupráce s jinými uměleckými obory AMU i jiných uměleckých škol (AVU, UMPRUM apod.).

Studio pro soudobou hudbu chce inspirovat vzájemnou aktivní spolupráci mezi instrumentálními katedrami, katedrou zpěvu a operní režie, katedrou tance, nonverbálního divadla spolu s katedrami skladby, dirigování a hudební teorie.


.