VERNISÁŽ ZVUKOVÉ INSTALACE IMERZE FOTOOBJEKTIVEM ANEŽKY PITHARTOVÉ A PETRA NEUBERTA

Ve čtvrtek 11. 5. proběhla v meditační zahradě HAMU vernisáž zvukové instalace katedry skladby Imerze. Vnořeni do zvuku.

Zvuková instalace navazuje na partiturové zachycení akustické kvality zvukové krajiny zaniklé vsi Loukov a přináší její zpětnou zvukovou rekonstrukci jako metodu "ekologické kompozice". Projekt je součástí tématu přenositelnosti akustických prostorů a jako takový tematizuje živý diskurz mezi profesemi skladatelů, zvukových designerů, akustických ekologů, architektů veřejného prostoru a mediálních stratégů. Zvukovou instalaci doprovází fotografie fotografa Petra Neuberta, absolventa katedry fotografie FAMU a grafická partitura, jejímž autorem je Tobiáš Horváth z katedry skladby.

Více o projektu https://bit.ly/44SK3Bk

Foto: Anežka Pithartová (barevné fotografie) a Petr Neubert (černobílé fotografie)

 


The sonic installation titled Immersion. Submerged in Sound was officially opened in the HAMU Meditation Garden on Thursday, 11 May 2023.

The sonic installation builds on a score that captures the acoustic quality of the sonic landscape of the former Loukov village, re-engineering it sonically using a method of “environmental composition”. The project focuses on the topic of the transferability of acoustic spaces, and as such it thematises a lively discourse between composers, sound designers, acoustic environmentalists, public space architects, and media strategists. The sonic installation is accompanied by photographs taken by Petr Neubert, a graduate of FAMU’s Department of Photography, and a graphic score made by Tobiáš Horváth from HAMU’s Composition Department.

For more information on the project visit https://bit.ly/3nTSQTb


photo: Anežka Pithartová (colour) a Petr Neubert (B&W)

 

11. května 2023