výzkum na katedře skladby

Studium v doktorském programu na katedře skladby je nejvyšším a vysoce výběrovým typem studia skladby a její teorie v širokém kontextu současného uměleckého výzkumu.
Každý doktorand se intenzívně věnuje svému specificky orientovanému výzkumnému záměru, jehož řešení se zpravidla odehrává v poli mezi kompoziční prací a její teoretickou reflexí. Tvůrčí část doktorského studia bývá zpravidla metodologickým klíčem k hledání obecněji platného poznání v širokém interdisciplinárním kontextu současné kompozice. Doktorandi vstupují během svého studia do nejvyšších pater současné hudební scény, ale rovněž se ocitají v širokém mezinárodním oborovém diskursu. Jsou aktivní a motivující součástí své komunity a potenciálními adepty průběžné akademické generační obměny.