JAKUB RATAJ

Dech, pulz, pohyb

http://www.jakubrataj.com

Kompoziční disertaci tvoří cyklus kompozic, v rámci kterého se zabývám tématem teoretické části disertační práce - vztahem mezi fyziologickými projevy lidského těla (dech, pulz a pohyb) a hudební percepcí. Doposud jsem napsal následující skladby: Second Breath (smyčcový kvartet), H (klavírní kvintet), Culmination (pro 7 nástrojů), ES.23 (klavírní trio), Trans-Polypnoe (pro 13 nástrojů), æther (pro 7 nástrojů). Skladby jsou uvedené v chronologickém pořadí jejich vzniku, nikoli v pořadí uvnitř cyklu. Jednotlivé skladby je možné provádět samostatně, jako výběr více kompozic nebo jako kompletní cyklus. Tento cyklus není uzavřený, tzn. mohou jej tvořit, rozšiřovat či obměňovat nově vznikající skladby. Ve všech skladbách reflektuji výše uvedené téma; lidský dech, puls a pohyb pro mne tvoří základní materiál hudební kompozice.

https://festival.cz/koncert/pocta-tereminu/

https://www.hisvoice.cz/partitura-a-provedeni-jakub-rataj-trans-polypnoe/

http://berlin.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/so-klingt-die-gegenwart-3-premiery-pro-solaris-3/

https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/311-tri-premiery-a-jeden-klasik

http://madrid.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/quartet-fama-q-hraje-v-festivalu-de-la-mancha/

https://operaplus.cz/hranici-slunecni-soustavy-enfants-terribles/

Ve své teoretické disertaci se zabývám lidským dechem, pulzem a pohybem jakožto základním stavebním prvkem hudební kompozice a jejich vlivem na hudební percepci. Lidské emoce, myšlenky, názory atd. (jednoduše řečeno - vnitřní svět) jsou výsledky kombinací vjemů z vnějšího světa. Lidské tělo by se dalo přirovnat k labilnímu filtru mezi těmito dvěma světy. Stejné situace vnímáme rozdílně na základě momentálního rozpoložení, energie, únavy atd. Dech a pulz jsou jedním ze základních tělesných procesů, které ovlivňují způsob, jakým naše tělo filtruje vjemy z vnějšího světa do světa vnitřního a současně jsou pravděpodobně první “hudbou”, kterou můžeme slyšet.

Téma lidského dechu, pulzace a pohybu má přímou spojitost s otázkami týkajícími se zvukové kvality, harmonického východiska, zvukové komplexnosti (tedy hustoty a množství artikulačních informací v dané instrumentaci); dále pak hudební pulzací, a/symetrických procesů metra a rytmických hodnot, vztahu změny tempa a rychlosti pulzace; a dále hudebním gestem v jeho mikro-/makro-formě.

Publikovaný článek: V tichosti uvnitř hluku: instrumentální saturace

https://namu.cz/files/2017-05/170516164814.pdf

Jakub Rataj byl zakládajícím členem souboru Ensemble Terrible a do roku 2018 jeho uměleckým vedoucím.