Jan Dobiáš, Ph.D.

Foto

Deterministické techniky kompozice ve 20. - 21. století

Posledními výstupy mého doktorského studia byly dvě skladby. Skladba Variace na rytmus českých dějin vznikla na objednávku HAMU ke stému výročí české státnosti a byla provedena orchestrem AKS pod taktovkou Leoše Svárovského v Břevnovském klášteře. Skladba propojuje časový průběh odvozený od letopočtů významných událostí českých dějin a souzvukový svět odvozený od spektrální analýzy českých hlásek. Druhá skladba Hrom-dokonalá mysl vznikla na popud projektu SoundMe ve spolupráci s filosofickou fakultou Univerzity Karlovy. Jedná se o kvazi-renesanční písňový cyklus s minimální, ale slyšitelnou mírou současné stylizace.

Variace na rytmus českých dějin

https://soundcloud.com/user-440729444/variace-na-rytmus-ceskych-dejin-variations-on-the-rhythm-of-czech-history

rozhovor k uvedení skladby

https://www.klasikaplus.cz/rozhovor/item/348-dejiny-pohledem-skladatele-br-jan-dobias-pred-premierou-dila-k-stemu-vyroci-ceskoslovenska

Písemná část mé dizertační práce mapuje deterministické techniky kompozice ve 20. - 21. století a zkoumá je z hlediska jejich filosofického pozadí, z hlediska historických hudebně teoretických souvislostí a z hlediska konfrontace strukturálního/intuitivního myšlení. Důležitou součástí je pokus pochopit konkrétní tvůrčí proces, tedy nejen „jak“ je dílo zkomponováno, ale také „proč“ byla daná technika zvolena, kde vodítkem může být jak analýza skladby, tak vyjádření samotného autora. Jedním ze zkoumaných hledisek bude, zda je determinismus možno brát jako samostatný hudební parametr.

struktura práce

1) Úvod

Uvedení do problematiky deterministických technik, jejich definice, příklady.

2) Hlavní část

Analýzy děl jednotlivých autorů/směrů. Výzkum jejich východisek: estetických, historických, filosofických

2.1) Witold Lutoslawski - deterministické techniky jako nástupce harmonického myšlení

2.2) Pierre Boulez - Structures

2.3) Iannis Xenakis

2.4) Arvo Pärt

2.5) Rytis Mažulis

2.6) rozhovory s autory

3) Závěr

Shrnutí, porovnání přístupů

Kompoziční dizertační prací má být Klavírní koncert. Záměrem je metamorfóza chorální melodie prostřednictvím kombinace spektrálních a modernistických technik.

Weby autora

https://soundcloud.com/user-440729444

https://www.youtube.com/channel/UCBRd0Dr2jtbB9eCDkg7QKwA