MgA. Martin Klusák, Ph.D.

Foto

Vizuální hudba

www.martinklusak.com

Kompoziční dizertace

V rámci doktorského studia vytvářím portfolio intermediálních děl. Jedná se o díla s těžištěm v hudbě, která přesahují do jiných uměleckých oborů, zejména do filmu, architektury a divadla.

Portfolio se skládá ze dvou hlavních výzkumných projektů:

PET(m)use – zkoumání uchopení zvuku, prostoru a barvy v čase formou hudebně-intermediální performance.

Krastí – soubor hybridních děl na pomezí hudby a filmu. Soubor je určený pro provedení v koncertním i kino-projekčním kontextu.

Dále se portfolio skládá z několika minoritních projektů:

Eclipse – inspirace architekturou, geometrií a vizuálními procesy v akustické skladbě

Bílá, černá, modrá – experimentování s žánrovou neurčitostí. Expozice principů dokumentu, narativní i nenarativní fikce a čisté zvukové skladby v rámci radiofonické formy.

Textová dizeratce

Téma vizuální hudby jsem nastínil již v magisterské práci, kdy jsem se věnoval zejména komparatistice tvůrčích a stavebních možností filmové řeči a hudební kompozice. V rámci komparatistické práce jsem srovnával současné texty k problematice filmové a hudební řeči, které pocházejí z různých oblastí českého i mezinárodního teoretického diskurzu. Jejich konfrontací vznikly nové teoretické postřehy i podněty pro uměleckou tvorbu.

V současné době se věnuji analýze existujících děl na pomezí hudby a filmu (potažmo hudby a architektury, s přihlédnutím na poznatky získané v magisterské práci) a tvorbě nových takových děl. Analýzy jsou podnětným zdrojem nových poznatků k pozdějšímu teoretickému zpracování, které navazuje na základ stanovený v magisterské práci, a které prohlubuje studium tématu vizuální hudby. K tématu shromažďuji aktuální literaturu zabývající se nenarativní filmovou tvorbou a formami vizuální hudby ve 21. století.

Granty

Přiznáno

  • VGS (doktorská koordinační činnost)
  • krátkodobá mobilita doktorandů AMU (Liverpool - umělecký výzkum)

U ostatních nemám ještě výsledky.

Podáno

  • SGS (doktorský výzkum)
  • MKČR (doktorská koordinační činnost)
  • Státní fond kultury (doktorská koordinační činnost)
  • IDU (krátkodobá mobilita – umělecký výzkum Estonsko – léto 2019)

Weby

PET(m)use

www.petmuse.cz

https://www.hisvoice.cz/petmuse/

https://magazin.aktualne.cz/veda/chceme-aby-lidstvo-prezilo-pet-lahev-a-aby-to-nebylo-naopak/r~223d5370b32211e78dfa0025900fea04/

https://www.youtube.com/watch?v=ODSk1ldVGrk

https://www.youtube.com/watch?v=ehgMgwHO4P0

Krastí

https://www.agosto-foundation.org/krasti

https://www.agosto-foundation.org/cs/jakub-wagner-a-martin-klusak-krasti

http://www.marienbadfilmfestival.com/program?id=244

https://vimeo.com/299246987