Terezie Švarcová, Ph.D.

Foto

Lidský hlas v instrumentačním procesu ve vybraných příkladech

tereziesvarcova.wordpress.com

morgensternensemble.wordpress.com

Kompozice

V rámci doktorského studia připravuji skladbu VIA CRUCIS. Jedná se o kompozici komorního charakteru pro obsazení: flétna, hoboj, klarinet a smyčcové kvarteto, dva soprány a baryton. Předpokládaná délka: 20-25 minut.

Skladba nepřináší výčet jednotlivých zastavení křížové cesty, ale je koncipována jako zamyšlení se nad utrpením Ježíše Krista i nad křížovou cestou každého člověka.

Prostřednictvím instrumentace a rovněž výběrem vokálních i instrumentálních technik, se pokouším vytvořit atmosféru, jež v posluchači vyvolá určité představy a emoce, související s touto tématikou. Určitý podíl na tom ponese i volba jednotlivých textů.
Kompozice je rozdělena do pěti částí:

 • I.    „Ave crux, spes unica“
 • II.    pouze vokály (tato část má evokovat nářek nad mrtvým)
 • III.    „Quid feci tibi?“ (úryvky z velkopátečního „Popule meus“)
 • IV.    Intermezzo (pouze instrumentální část)
 • V.    Současné prolínání tří různých textů:
  • „O Jesu Christe, victor mortis“
  • „Dulcem lignum“
  • „Angelus Domini, descendit de caelo. Quem quaeritis, surrexit!“

Textová dizertace

Ve své písemné práci se zabývám novodobými vokálními technikami a navazuji tím tak na svoji práci bakalářskou a diplomovou. Mým záměrem je představit vybrané vokální techniky v různých instrumentačních kontextech. Práce zahrnuje analýzu vybraných částí skladeb a srovnává přístupy k určité vokální technice v rámci tvorby více autorů.

Techniky, které jsou podrobeny analýze jsou následující:
Sprechgesang, Sprechstimme, různé formy šepotu, pološepot, dyšný tón, chrapot, dechové techniky, vibrato, tremolo ad.

Z důvodu nutné koncentrace tématu je výzkum jednoznačně soustředěn na oblast komorní tvorby s využitím jednoho nebo více sólových nástrojů. Předmětem mého zájmu je především interakce vokálních technik s užitými nástroji.

Tato práce nemá ambice zmapovat celou rozsáhlou oblast vokální literatury posledních 120 let, ale je zaměřena pouze na jednotlivá díla, která považuji za výrazně signifikantní a reprezentující vybrané přístupy k vokálnímu partu. Ze značného množství tvorby, která by si zasloužila být podrobena analýze, je v práci uveden výběr ze skladeb G. Ligetiho, A. Zubel, Ch. Czernowin, D. Schnebela, H. Lachenmanna a I. Xenakise .

Kompoziční aktivity rok 2019:

 • War das die Liebe…? (2019) pro flétnu a soprán.
  Premiéra v rámci koncertu Umělecké Besedy.
 • In doubt (2019) pro sólovou flétnu.
  Premiéra v New Yorku (září 2019), nahráno na CD (srpen 2019),
  Interpretka Jana Jarkovská,
  https://www.youtube.com/watch?v=44CK0h-Bcqk (26:50)
 • Na objednávku skladba Ultimo saluto pro traverso a cembalo (rozepsáno)
 • Tři duchovní zpěvy na německé texty (2019) (dokončeno)
 • Ai suoi caduti (Svým padlým) (2019) (dopsáno, plánovaná premiéra březen 2022 na koncertu Umělecké Besedy)


Různé:

Interpretační činnost:
Morgenstern Ensemble v Umělecké Besedě (Webern, Loudová, Jiráčková, Švarcová)
Morgenstern Ensemble na MusicOlomouc 2019 (Vičar)

Recenzní činnost pro portál KlasikaPlus