Jan Dřízal

Detail osoby
Foto

Spirituální aspekty současné západní hudby

http://www.janryantdrizal.cz

Současné kompoziční projekty:

  • příprava světové premiéry skladby Jméno růže na festivalu Pražské jaro (Jana Semerádová a Collegium Marianum, Anežský klášter, 14. 5. 2022)
  • vydání CD Blue Edition Pražského jara se skladbou Zběsilost v srdci, které bylo premiérované Pražským jarem v roce 2020
  • vydání CD mapující tvorbu českých autorů do let věku s kompozicí Zlomené květiny (Hudební informační centrum)
  • natáčení Preludia a Capriccia pro sólové housle s Milanem Pałou
  • práce na symfonické partituře Praga Arcana pro FOK (plánovaná premiéra: září 2022, Obecní dům, Tomáš Brauner)
  • premiéra Modern Love Song pro solo kytaru Lukášem Sommerem ve Weiller Auditorium, Carnegie Hall, NY
  • Svatební pochod pro Jiřího a Ester Kabátovi - povinná varhanní skladba pro soutěž Organum Regium 2022
  • účast v porotě soutěže Kühnova smíšeného sboru

Textová disertace: Spirituální aspekty současné západní hudby

Mou snahou je zmapovat poválečný, převážně anglo-americký diskurz o spiritualitě moderní hudby. Text má nejprve vymezit hranice pojmu "spiritualita" a zasadit ho do hudebního kontextu (tj. problematika prožívání, kulturní a náboženský kontext, proměny hudební spirituality, estetika vznešena a posvátna, mystika, esoterní koncepce atd.). Soustředím se na evropskou uměleckou tvorbu a její klíčové osobnosti (Gorecki, Tavener, Part, Stockhausen, Messiaen, Cage, Harvey atd.), přičemž komparuji jejich myšlení o hudbě s analýzou kompozic. Zajímají mě především konkrétní konstanty hudebního jazyka, které mohou za určitých okolností navodit u posluchače "spirituální modus" (např. prací s hudebním časem, tonalitou, opakováním, barvou atd.). Výzkum se nevěnuje hlouběji tzv. liturgické hudbě, ale soustředí se na specifika typicky poválečného výraziva ve službách spirituálního prožitku.

Recenze na nedávné události:

Kühnův smíšený sbor vyhlašuje soutěž pro autory sborových skladeb

Zlínská filharmonie s premiérou skladby Jana Ryanta Dřízala

Pravoslavná spiritualita tichá i dramaticky pulsující

Letošní premiéra Pražského jara: Hudebníci budou šeptat slovo sen

Svěží oslava Kuhnova smíšeného sboru (Jana Jarkovská)

Partitura a provedení - Jan Ryant Dřízal: Narcissus (Boris Klepal)

Tři třicátníci a rozhlasoví symfonikové (Petr Veber a Wanda Dobrovská)

Zlomené květiny, pohyb vesmíru i lidský tep: pokračování Contempulsu 8 (David Matěna)

Grantová aktivita:

  • dokončení dvouletého projektu (SGS), založeného na česko-estonské spolupráci, jehož výstupem byla přednášková a publikační činnost na půdě Estonské hudební akademie, návštěva Arvo Part centra a vznik třech nových kompozic studentů bakalářského stupně.

YouTube kanál:

https://www.youtube.com/watch?v=wqTt2E3EpPE&list=PLtNurqeUKAc848dtxnc1X88KGf4DRDb8F