Roman Zabelov

Detail osoby
Foto

Projekt doktorského studia:

KONSTRUKCE ELEKTROMECHANICKÉHO AKORDEONU A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V KOMPOZIČNÍ TVORBĚ

Ve svém výzkumném doktorandském projektu se zabývám konstrukcí
elektromechanického akordeonu. Tento naprosto nevídaný přístup ve světě akordeonů představuje řadu jedinečných zvukových možností.
Pro výzkum jsem sestavil tým odborníků, který mi pomohl s realizací mého záměru. Kvůli originální konstrukci akordeonu jsem oslovil největšího českého výrobce akordeonů firmu Delicia Hořovice. Je zřejmé, že tradiční konstrukce nástroje je zaplněna tak, že zamezuje experimentování s umisťováním elektromagnetických snímačů. Proto bylo na začátku zapotřebí sestavit pročištěný konstrukční prototyp, který by odpovídal všem potřebám experimentu.

Dalším krokem bylo oslovení firmy, která se specializuje na výrobu
elektromagnetických snímačů. V Čechách se vyskytují především firmy
vyrábějící elektromagnetické snímače pro elektrické kytary. Oslovil jsem tedy pana Tůmu ze společnosti „TUMAPICKUPS“a nastínil mu svůj záměr zkonstruovat speciální elektromagnetické snímače pro akordeon pokrývající celou šířku nástroje. Jelikož má každý jazýček jiné rozměry, chtěl jsem prozkoumat různé typy snímačů a najít pro každý rejstřík ten nejvhodnější. Tento zcela nekonvenční způsob snímání zvuku považuji za velmi slibný a jsem nyní v takové fázi výzkumu, kdy je nástroj již postavený a snažím se hlavně doladit umístění snímačů a nuance multikanálového zapojení.

Metody a postupy řešení:
a) Výzkum
- redukce vnitřního uspořádaní mechaniky akordeonu
- navržení nového řešení kobylky nesoucí ozvučné jazýčky (jako je tomu
například u piana Fender Rhodes, což je typ elektrického piana)
- kvantifikace rozkmitu jazýčků v závislosti na jejich velikosti

b) Konstrukce snímačů
- vývoj speciálních typů elektromagnetických snímačů
- srovnání různých velikostí snímačů a možností jejich fyzického umístění
uvnitř akordeonu
- vyhodnocení nejlepšího řešení z hlediska požadovaných vlastností
- vývoj konstrukce nástroje

Grantová aktivita:
V roce 2020 jsem získal SGS grant 135/13-21–009, ze kterého jsem
financoval vývoj a konstrukci elektromagnetického akordeonu.

Textová část:
Text v rozsahu cca 20 stran byl podán k recenznímu řízení do ŽH.

Kompoziční část:
Skladba pro symfonický orchestr (13 min.)

Tovární etuda pro akordeon sólo

Konference:
Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU 2021

Konference „SVÁR TEORIE S PRAXÍ?“ 2021

Výhled studia pro ak. rok 2021/22:
Dokončení konstrukce elektromechanického akordeonu.

Kompozice pro nově vzniklý nástroj.

Vedení modulu Akustický a amplifikovaný akordeon.