Zvukoprostor / Prostorozvuk

Výzkum zvuku a prostoru. Grantový projekt katedry skladby HAMU 2016–2018

Prostor je pojmem, který vytváří rámec pro vztahy. Takový rámec může být fyzické, materiální povahy, ovšem také povahy duševní, intelektuální, či virtuální. V prostoru se odehrávají kosmologické, fyzikální i biologické procesy napříč časem. Jako bytosti se v prostoru vymezujeme vůči okolí, v prostoru probíhá naše komunikace. Jedním z principů takové komunikace, kterému je věnován jeden z aktuálních tvůrčích výzkumů na katedře skladby HAMU, je komunikace akustická – komunikace zvukem, který se (vědomě strukturován v čase) stává v hudbou.

Přemýšlet o hudbě bez vědomí prostoru je nemožné. Aby hudba zněla, předpokládá prostor, v němž budou v závislosti na záměrné fyzické aktivitě vibrovat částice vzduchu. A předpokládá prostor k tomu, aby byly ustanoveny mentální vztahy, aby tak ona komunikace mohla být ustanovena, a to i v případě, že samotná hudba bude znít pouze v našem vědomí, například při četbě notového zápisu.

Hlavním akcentem našeho zájmu jsou především taková prostorová rozmístění zvukových zdrojů (reproduktorů) či hudebních nástrojů, která fungují jako živoucí instrumentální organismus pohlcující posluchače uvnitř poslechového prostoru – to namísto tradičních kukátkových dispozicí koncertních sálů. Projekt zkoumá  tři linie technologicko-kompozičních strategií manipulace prostoru zvukem. Jedná se o distribuci zvuku v prostoru pomocí reproduktorových systémů, softwarové strategie prostorové distribuce v reálném čase a dále speciální strategie analýz prostorových aspektů zvuku a možnosti jejich přenositelnost mezi fyzickými prostory.

Speakerhead a Mobilní akusmonium HAMU

koncept: Jan Trojan & Michal Rataj

Technický design a realizace: Jan Trojan

vývoj hardwaru: Tomáš Mudra (DT Technic Teplice)

s použitím OSC for Arduino [OSCuino]

(c) CNMAT, UC Berkeley, California

Zvukoprostor – Prostorozvuk

Rataj, Michal – Hořínka, Slavomír – Trojan, Jan – Dvořák, Tomáš. Praha: Nakladatelství AMU, 2018. 241s

Říjen 2018

Koncert: Minulost v dnešku . 3.10.2018, 19:30; D8: Barokní refektář , Jilská 5, Praha

Koncert ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF UK v rámci projektu HERA Sound Memories . Nové kompozice, rozličnými způsoby inspirované hudbou minulosti, zkomponovali Bruno Cunha, Jan Dobiáš, Kateřina Horká, Patrik Kako a Roman Zabelov. Performance v akusmoniu provedli Slavomír Hořínka, Jan Trojan, Michal Rataj a studenti HAMU. V závěru večera se uskutečnil křest knihy Zvukoprostor – Prostorozvuk, která vznikala (spolu s Akusmoniem HAMU) běhěm eponymního granového projektu na katedře skladby HAMU a katedře fotografie FAMU v letech 2016–2018.

Publikace: Rataj, Michal – Hořínka, Slavomír – Trojan, Jan – Dvořák, Tomáš. Zvukoprostor – Prostorozvuk. Praha: Nakladatelství AMU, 2018. 241s.

Září 2018

Koncert: Slavomír Hořínka: In Carne Mea (verze pro akustickou stopu a smyčce) na koncertě v Budapešti .

Srpen 2018

Publikace: Hořínka, Slavomír. „Interspace: Vzdálenost jako kompozicní strategie“ [online]. Musicologica Brunensia [cit. 6. 9. 2018]. 2018, roc. 53, c. 1, s. 35–50. Dostupné z: https://doi. org/10.5817/MB2018-1-3.

Prosinec 2017

Slavomír Hořínka, Michal Rataj a Jan Trojan prezentovali výsledky svého výzkumu na Akademii Ferenze Liszta v Budapešti . Následoval koncert multikanálového systému s využitím Speakerhead .

Listopad 2017

Slavomír Hořínka obdržel zvláštní cenu pro českého účastníka soutěže Musica nova 2017 za skladbu Rány zářící .

Červen 2017

Koncert: Slavomír Hořínka: In Carne Mea (verze pro akustickou stopu a smyčce) na koncertě v Bratislavě . Skladba vychází ze zvuku dunění a tepu velikonočního Jeruzaléma, nahraného uvnitř prostoru románského kostela sv. Anny.

Květen 2017

Koncert: Pražské Jaro. Národní technické muzeum, 29.5.2017

Jan Trojan: Circulation, comprovizace pro saxofon, klarinet, housle a zvukové objekty. Michal Rataj: Sentenceless Sentence .

Ohlasy : Harmonie: Když zvuk ujíždí na kolečkách , ČT: Echo Prazskeho jara , iHned - Boris Klepal

Koncert: Zvukové stezky a magnetická pole . Mezinárodní den muzeí a galerií, 18.5.2017, 19h; Klášter sv. Anežky České , Praha.

Jednalo se o mezinárodní kolaborativní projekt AMU (Katedra skladby HAMU, Centrum audiovizuálních studií FAMU) a oddělení Aktuelle Musik: Komposition při Hochschule für Musik, Nürnberg. Posluchači měli možnost stát se součástí netradiční zvukové procházky. Trasa vedla v prostorách kláštera, kde se návštěvníci účastnili zvukových intervencí. V závěru večera vystoupil Ensemble Terrible HAMU a dále proběhlo představení nového šestnáctikanálového ambisonického systému s robotickou reproduktorovou hlavou Speakerhead .

Ohlasy : Audiopro: Obklopeni zvukem Acousmonia

Publikace: Rataj, Michal. „Writing Sound: The Wacom Tablet – a Multifaceted Musical Instrument“. In: Koubová, Alice – Jobertová, Daniela (ed.). Artistic Research: Is There Some Method? Praha: Nakladatelství AMU, 2017.

Koncert: MTI presents: Michal Rataj, 5.5.2017, 19:30; Leicester

Prezentace a koncert Michala Rataje na De Montfort University, Leicester, UK .

Duben 2017

Slavomír Hořínka: Rány zářící v PremEdici Radioateliéru Čro . Soundscape kompozice vychází z náhrávek pořízených o Velikonocích 2016 v Jeruzalémě.

Prosinec 2016

Koncert: AD 2016 . Cyklus Hudba v souvislostech.13.12.2016, 19.30; Kostel sv. Klimenta, Praha.

Slavomír Hořínka: Čtvrtek a odpusť ti Pánbůh pro mezzosoprán a 10 hráčů

Říjen 2016

Koncert: Hesychazmus, hudba (z) ticha. Festival Pravoslavné hudby Archaillos Kallon. 18.10.2016, Galerie HAMU, Praha.

Slavomír Hořínka: Prayer Inside . Soundscape kompozice vychází z náhrávek pořízených o Velikonocích 2016 v Jeruzalémě.

Ohlasy: Harmonie: Pražský festival v duchu byzantské ars novy .

Září 2016

Koncert: ICMC 2016 - 42nd International Computer Music Conference . 13.9.2016, Utercht.

Michal Rataj: Small Imprints for clarinet and live electronics.

Červen 2016

Jan Trojan úspěšně otestoval krokový motorek ovládaný protokolem Open Sound Control, který se má stát jádrem robotické reproduktorové hlavy nového akusmonia.

Slavomír Hořínka: Tvář. Zvuková instalace ke stejnojmenné výstavě Josefa Pleskota v kostele Nalezení sv. Kříže v Litomyšli, 9. červen – 31. prosinec 2016. Instalace vychází z náhrávek pořízených o Velikonocích 2016 v Jeruzalémě.

Prezentace Michala Rataje na 51. Mezinárodním hudebním kolokviu v Brně.

Duben 2016

Navázání spolupráce s firmou APS , na jejímž konci by měly být speciálně navržené reproduktory pro nové akusmonium.

Slavomír Hořínka podnikl cestu do Jeruzaléma, kde během pravoslavných Velikonoc nahrával v ulicích města a zvláště během nocí uvnitř kostelů.

Březen 2016

Michal Rataj a Jan Trojan začali výzkum a stavbu mobilního Akusmonia HAMU.