Zvuková imerze veřejného a privátního zvukového prostoru


Projekt postuluje téma přenositelnosti akustických prostorů - jako takové tematizuje živý diskurz mezi profesemi skladatelů, zvukových designerů, akustických ekologů, architektů veřejného prostoru a mediálních stratégů. Projektem navazují řešitelé z katedry skladby na minulé výzkumné projekty min. od roku 2015 . Předmětem řešení jsou přenositelnost imerzivní poslechové zkušenosti z koncertního sálu či veřejného prostoru (veřejná imerze) do binaurálního (sluchátkového) prostoru privátního poslechu (privátní imerze), prezervace zanikajících zvukových krajin, jejich uchování a přenositelnost do veřejného i virtuálního zvukového prostoru, partiturové zachycení akustické kvality zvukové krajiny a její zpětná zvuková rekonstrukce jako metoda "ekologické kompozice" a jejich vzájemný vztah k původní akustické kvalitě takové krajiny. Součástí výzkumu je kvantitativní psychoakustický test sledující kognitivní aspekty různých formátů prostorového poslechu hudby. Klíčová je spolupráce s aktivními doktorandy a dalšími studenty katedry skladby, přičemž projekt je zamýšlen i jako příspěvek k diskusi o metodologii uměleckého výzkumu v kontextu AMU jako komunity tvůrčích a teoretických profesí.

duben - květen 2023 - zvuková instalace v Meditační zahradě HAMU

ZVUKOPROSTOR: Nové situace , 21. 10. 2022
Koncert nových kompozic pro sólové nástroje a elektronicku ve 3D ambisonickém ozvučení

ČRo 3 - Vltava - ranní úvaha Norberta Schmidta o zvukové intervenci v krajině

Podlipnické kostely, minulost bez budoucnosti?
Mezinárodní konference 7. - 10. července 2022

Projekt je realizován na Akademii múzických umění v Praze v rámci grantu "Zvuková imerze veřejného a privátního zvukového prostoru" podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2022 - 2023.