ZVUKOVÁ IMERZE VEŘEJNÉHO A PRIVÁTNÍHO ZVUKOVÉHO PROSTORU

Imerze. Vnořeni do zvuku :: Immersion. Submerged in Sound

Projekt postuluje téma přenositelnosti akustických prostorů - jako takové tematizuje živý diskurz mezi profesemi skladatelů, zvukových designerů, akustických ekologů, architektů veřejného prostoru a mediálních stratégů. Projektem navazují řešitelé z katedry skladby na minulé výzkumné projekty min. od roku 2015 . Předmětem řešení jsou přenositelnost imerzivní poslechové zkušenosti z koncertního sálu či veřejného prostoru (veřejná imerze) do binaurálního (sluchátkového) prostoru privátního poslechu (privátní imerze), prezervace zanikajících zvukových krajin, jejich uchování a přenositelnost do veřejného i virtuálního zvukového prostoru, partiturové zachycení akustické kvality zvukové krajiny a její zpětná zvuková rekonstrukce jako metoda "ekologické kompozice" a jejich vzájemný vztah k původní akustické kvalitě takové krajiny. Součástí výzkumu je kvantitativní psychoakustický test sledující kognitivní aspekty různých formátů prostorového poslechu hudby. Klíčová je spolupráce s aktivními doktorandy a dalšími studenty katedry skladby, přičemž projekt je zamýšlen i jako příspěvek k diskusi o metodologii uměleckého výzkumu v kontextu AMU jako komunity tvůrčích a teoretických profesí.

Zabýváme se tématikou přenositelnosti akustických prostorů – živým diskurzem mezi profesemi skladatelů, zvukových designerů, akustických ekologů, architektů veřejného prostoru i mediálních stratégů. Navazujeme na minulé výzkumné projekty min. od roku 2015, ale tentokrát jsou v centru pozornosti témata spojená s přenositelností imerzivní poslechové zkušenosti. Zajímá nás takový přenos z koncertního sálu či veřejného prostoru (veřejná imerze) do binaurálního (sluchátkového) prostoru privátního poslechu (privátní imerze), ale také prezervace zanikajících zvukových krajin, jejich uchování a přenositelnost do veřejného i virtuálního zvukového prostoru, partiturové zachycení akustické kvality zvukové krajiny a její zpětná zvuková rekonstrukce jako metoda "ekologické kompozice“. Součástí výzkumu je i psychoakustický test hledající rozdíly v naslouchání různým formátům prostorového poslechu hudby a akcentující především napětí mezi prostory fyzickými a virtuálními.

 

co se událo

 

>> IMERZE. VNOŘENI DO ZVUKU

Audiovizuální studie o zvuku a prostoru.

Odkaz na YouTube

 

>> Zvuková instalace IMERZE v Meditační zahradě HAMU

duben - květen 2023

Zvuková instalace navazuje na partiturové zachycení akustické kvality zvukové krajiny zaniklé vsi Loukov a přináší její zpětnou zvukovou rekonstrukci jako metodu "ekologické kompozice". Projekt je součástí tématu přenositelnosti akustických prostorů a jako takový tematizuje živý diskurz mezi profesemi skladatelů, zvukových designerů, akustických ekologů, architektů veřejného prostoru a mediálních stratégů. Zvukovou instalaci doprovází fotografie fotografa Petra Neuberta, absolventa katedry fotografie FAMU a grafická partitura, jejímž autorem je Tobiáš Horváth z katedry skladby.

Zvuková instalace Imerze: Vnořeni do zvuku fotoobjektivem Anežky Pithartové a Petra Neuberta

 

 

>> IMERZE: Vnořeni do zvuku / SIGNAL FESTIVAL

12. – 15. 10. 2023

Zvuková instalace & performance na festivalu SIGNAL.

Prezentace instalace v kontextu světelného objektu Dragana Stojčevského a živých performance v Kostele U Salvátora v Praze.

 

 

>> ZVUKOPROSTOR: Nové situace

21. října 2022
Koncert nových kompozic pro sólové nástroje a elektronicku ve 3D ambisonickém ozvučení

 

 

>> NORBERT SCHMIDT: PROCHÁZKA

ČRo 3 - Vltava - ranní úvaha Norberta Schmidta o zvukové intervenci v krajině

 

 

>> Podlipnické kostely, minulost bez budoucnosti?
Mezinárodní konference 7. - 10. července 2022

 

 

 

 

Projekt je realizován na Akademii múzických umění v Praze v rámci grantu "Zvuková imerze veřejného a privátního zvukového prostoru" podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2022 - 2023.