ZVEME NA PŘEDNÁŠKY A SKLADATELSKÉ KURZY ANDERSE FLODINA VE DNECH 17. - 19.4. 2018 NA HAMU!


Švédský soudobý skladatel a pedagog Anders Flodin představuje skladatelskou osobnost zabývající se širokým spektrem možností v soudobé artificiální hudbě. Od "klasické" kompozice jeho počinysměřují k improvizaci, ale také elektroakustické hudbě. Skladatel se aktivně věnuje publikační a vědecké činnosti a vede švéskou uměleckou skupinu Föreningen Musikspektra.

Program je určen pro studenty hudební a taneční fakulty HAMU, ale je otevřen pro širokou veřejnost.

PROGRAM:

17.4.2018 – 17:00 – učebna 2020 - katedra skladby
Přednáška:
Aurální sonologie: Vznikající hudební formy

18.4.2018 - 17:00 - učebna 2020 - katedra skladby
Studio N:
Anders Flodin a Föreningen Musikspektra

19.4.2018
- v dopoledních a odpoledních hodinách skladatelské kurzy
přihlášky posílejte na: daniel.chudovsky@gmail.com

19.4.2018 - 17:00 - učebna 2020 - katedra skladby
Přednáška:
Spojení hudby a divadla v současném umění

4. dubna 2018