Přijímací řízení do magisterského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Strunné nástroje, specializace Harfa

Uchazeči si pro přijímací zkoušku připraví dramaturgicky vyvážený recitál, v jehož rámci musí zaznít alespoň jedna věta z jakéhokoli harfového koncertu (příklad: Boieldieu, Krumpholz, Gliere, Ginastera, Parish Alvars, Dittersdorf, Rodrigo, Renie att).

Ve výběru kompletního repertoáru je nutné přihlédnout k jednotlivým stylovým obdobím tak, aby bylo zastoupeno:

 • Baroko (např. Handel, J.S.Bach, Scarlatti atd.)
 • Klasicismus (např. Krumpholz, Dizzi, Rosetti, Pescetti. C.Ph.E.Bach atd.
 • Impresionismus (např. Debussy, Tournier, Pierne, Roussel atd.)
 • Romantismus (např. Liszt , Parish Alvars, Godefroid, Renie atd.)
 • díla 20. století. (např. Fischer, Hindemith, Houdy, Salzedo atd.)

Součástí repertoáru je povinná tato skladba:  W.Posse, Etude No.4 „Perpetuum mobile“

Příklad programu:

 • Posse : Etuda č.4 „Perpetuum mobile“
 • Scarlatti : Sonata
 • K.Krumpholz : Koncert B dur č.5, 1.věta
 • Debussy : Arabeska č.1
 • Parish Alvars : Serenata
 • Hindemith : Sonata

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese.

Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení ovládání techniky hry, smyslu pro rytmus, hudební paměti, interpretační představivosti, rozvinutého hudebního sluchu a individuálního interpretačního přínosu, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili/y do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedenou specializaci s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Strunné nástroje, specializace Housle

Uchazeči si pro přijímací zkoušku připraví dramaturgicky vyvážený recitál, v jehož rámci zazní jeden koncert z běžného světového repertoáru. Je nutné přihlédnout k jednotlivým stylovým obdobím tak, aby bylo zastoupeno baroko, klasicismus, romantismus a díla 20. století. Přednes níže uvedených skladeb je povinný.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese.

Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

 

Paganini – Capriccio č. 23 + jedna volitelná etuda (Paganini, Wieniawski op. 10 a 18, Ondříček, Zika – kromě č. 6, Ernst)

Bach – jedna kompletní Sonáta nebo Partita

1 sonáta s klavírem (klasicismus - 20. století) NEBO virtuózní skladba

1 koncert (celý) z běžného sólistického repertoáru (romantismus NEBO 20. století)

Hra zpaměti - kromě sonáty - je podmínkou!

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení ovládání techniky hry, smyslu pro rytmus, hudební paměti, interpretační představivosti, rozvinutého hudebního sluchu a individuálního interpretačního přínosu, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili/y do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedenou specializaci s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Strunné nástroje, specializace Kontrabas

Uchazeči si pro přijímací zkoušku připraví dramaturgicky vyvážený recitál, v jehož rámci zazní jeden koncert z běžného světového repertoáru. Je nutné přihlédnout k jednotlivým stylovým obdobím tak, aby bylo zastoupeno baroko, klasicismus, romantismus a díla 20. století. Přednes níže uvedených skladeb je povinný.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese.

Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

 

Virtuózní skladba – Bottesini – Tarantella, Gliere nebo jiná skladba podobného stylu

Barokní sonáta nebo koncert

Hra zpaměti - kromě sonáty - je podmínkou!

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení ovládání techniky hry, smyslu pro rytmus, hudební paměti, interpretační představivosti, rozvinutého hudebního sluchu a individuálního interpretačního přínosu, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili/y do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedenou specializaci s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Strunné nástroje, specializace Kytara

Uchazeči si pro přijímací zkoušku připraví dramaturgicky vyvážený recitál, v jehož rámci zazní jeden koncert z běžného světového repertoáru. Je nutné přihlédnout k jednotlivým stylovým obdobím tak, aby bylo zastoupeno baroko, klasicismus, romantismus a díla 20. století. Přednes níže uvedených skladeb je povinný.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese.

Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

 

Villa-Lobos -  etuda č. 1.

Barokní suita – Weiss, Losy, Bach

Sonáta (obtížnostní stupeň Giuliani – Eroica)

Jedna věta z kytarového koncertu  např. M. Castelnuovo-Tedesco, J. Rodrigo, M. Giuliani apod.

Závažné dílo 20. století (např. J. Obrovská, Š. Rak, B. Britten, W. Walton, M. Zelenka)

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení ovládání techniky hry, smyslu pro rytmus, hudební paměti, interpretační představivosti, rozvinutého hudebního sluchu a individuálního interpretačního přínosu, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili/y do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedenou specializaci s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Strunné nástroje, specializace Viola

Uchazeči si pro přijímací zkoušku připraví dramaturgicky vyvážený recitál, v jehož rámci zazní jeden koncert z běžného světového repertoáru. Je nutné přihlédnout k jednotlivým stylovým obdobím tak, aby bylo zastoupeno baroko, klasicismus, romantismus a díla 20. století. Přednes níže uvedených skladeb je povinný.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese.

Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

 

J. Herold - etuda č. 2 + jedna volitelná etuda (Campagnoli, Dont, Palaschko)

1 Sonáta s klavírem (klasicismus-20.století)

1 Celá sólová suita (Reger, Bach)

1 Celý koncert (klasicismus-20.století)

Hra zpaměti - kromě sonáty - je podmínkou.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení ovládání techniky hry, smyslu pro rytmus, hudební paměti, interpretační představivosti, rozvinutého hudebního sluchu a individuálního interpretačního přínosu, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili/y do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedenou specializaci s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Strunné nástroje, specializace Violoncello

Uchazeči si pro přijímací zkoušku připraví dramaturgicky vyvážený recitál, v jehož rámci zazní jeden koncert z běžného světového repertoáru. Je nutné přihlédnout k jednotlivým stylovým obdobím tak, aby bylo zastoupeno baroko, klasicismus, romantismus a díla 20. století. Přednes níže uvedených skladeb je povinný.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese.

Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

 

a) S. Bach: Preludium a dvě části ze Suit č. 3,4,5,6.
b) Piatti: Capriccio č. 8.
b) další etuda nebo capriccio vysokoškolské náročnosti nebo virtuózní skladba.
d) Koncert (klasicismus – 20. století) nebo Rokokové variace.
e) Volný výběr koncertního repertoáru (částí nebo vět) klasicismus – 20. století cca 20 min. Výběr má doplnit různá stylová období.

Hra zpaměti - kromě sonáty - je podmínkou!

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení ovládání techniky hry, smyslu pro rytmus, hudební paměti, interpretační představivosti, rozvinutého hudebního sluchu a individuálního interpretačního přínosu, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili/y do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedenou specializaci s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.