Rezervace učeben KSN


Během pracovních dnů je možnost rezervace cvičební místnosti maximálně 2 hodiny denně a mimo pracovní dny maximálně 4 hodiny denně .

Výuka a pedagog má přednost před studentem!