Katedra tance

Katedra tance umožňuje studium ve třech programech: Pedagogika tance, Choreografie a Taneční věda.

Pedagogika tance vychovává taneční pedagogy pro všechny stupně tanečního školství, taneční studia a divadelní taneční soubory, případně repetitory divadelních souborů. V prezenčním studiu se studuje ve třech specializacích: klasický tanec, moderní a současný tanec a lidový tanec. V kombinovaném studiu je obohacen o specializaci taneční výchova. 
Choreografie poskytuje vzdělání v oblasti taneční kompozice, zaměřené na tvůrčí činnost i její teoretickou a historickou.
Taneční věda je zaměřena na problematiku historické a systematické taneční vědy a její aplikace v taneční kritice, popularizaci, organizační činnosti apod..

Všechny obory prezenčního studia jsou akreditovány v programu bakalářském i navazujícím magisterském, v oborech Choreografie a Taneční věda je možné pokračovat také v doktorandském studiu. Kombinované studium Pedagogiky tance je akreditováno pouze pro bakalářský stupeň, absolvent může navázat prezenčním studiem v magisterském programu. 

Absolvent oborů taneční katedry se může uplatnit jako choreograf, pedagog nebo taneční vědec ve všech oblastech tanečního umění, v divadlech, v baletních a tanečních souborech, ve školství, výzkumných institucích nebo v oblasti publicistiky a managementu.

Aktuálně z katedry

INFO

Aktuální novinky z dění katedry a informace o plánovaných událostech naleznete na našem Facebookuhttps://www.facebook.com/dance.dpt.prague/

Kam dál