INFO

Nyní probíhá kurz DVPP 2022-2024. Další nový kurz DVPP bude zahájen v únoru 2024. Přihlášky budou otevřeny od července 2023. 


Katedra tance otvírá v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v programu celoživotního vzdělávání semestrální kurz (únor - červen) akreditovaný MŠMT Hudební spolupráce pro tanec
Během čtyř měsíců na jaře 2023 bude kurz rozvíjet kooperaci mezi tanečními pedagogy a hudebními pedagogy (korepetitory), klíčový prvek úspěšného fungování výuky tance na všech úrovních. Zabývat se bude i momenty společné tvorby hudebníků s tanečníky.

Pilotní kurz je koncipován do tří intenzivních víkendových bloků (únor, duben, červen 2023), během nichž účastníci rozvinou své dovednosti jak v oddělených lekcích, tak společných hodinách zaměřených na hudební spolupráci při výuce klasického, lidového i moderního a současného tance, Hudební teorii pro tanečníky i Taneční výchovu pro hudebníky, metody využití improvizace, společnou tvorbu či práci s Orffovými nástroji.

Lekce povedou odborní lektoři taneční i hudební pedagogiky, korepetice, improvizace a tvorby. Kontaktní výuka bude doplněna diskuzními semináři s odborníky a praktiky v oboru a možností observací hodin jejich výuky.

Kurz je otevřen všem zájemcům s praktickými i pedagogickými zkušenostmi, učitelům ZUŠ i soukromých studií, hudebníkům a korepetitorům všech nástrojových skupin, kteří mohou čerpat ze sepětí tance a hudby a nalézat v něm tvůrčí inspiraci. Výuka bude probíhat formou společných setkání i skupinových lekcí a týmových úkolů.

Kurz je zaměřen na rozvoj hudební spolupráce mezi hudebníkem a tanečním pedagogem v oblasti výuky i tvorby. Kromě lekcí oddělených pro každou skupinu, vycházejících z jejich potřeb, účastníci kurzu absolvují řadu společných hodin zaměřených na různé taneční techniky, improvizaci, tvorbu, práci s Orffovými nástroji, v některých případech si vyzkouší i roli druhé strany.

Kontaktní výuka bude doplněna diskuzními semináři s odborníky a praktiky v oboru, povinností náslechů a hospitací i konzultací s odborníky v různých tanečních institucích.

Přehled témat výuky

Přednášky a semináře povedou pedagogové katedry tance HAMU i externí odborníci:

 • Rytmika (Orffova metoda pro taneční a hudební pedagogy) - PaedDr. Lenka Pospíšilová
 • Improvizace v hudbě a tanci - Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D., Ing. MgA. Tomáš Reindl, Ph.D.
 • Hudební spolupráce při výuce klasického tance - prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D., MgA. Oleksii Gerych, Ph.D.
 • Hudební spolupráce při výuce lidového tance a dětské taneční výchovy - MgA. Kateřina Černíčková, Ph.D., Lenka Jíšová
 • Hudební spolupráce při výuce moderního a současného tance - MgA. Mgr. Andrea Opavská, Ph.D., MgA. Monika Rebcová
 • Hudební spolupráce při taneční tvorbě - Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D., MgA. Monika Rebcová
 • Hudební teorie v praxi pro taneční pedagogy - MgA. Monika Rebcová
 • Setkání hudebních a tanečních pedagogů a sdílení zkušeností (diskuze)
 • Taneční výchova v praxi pro hudební pedagogy - Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D.
 • Hudebně-taneční proseminář - Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D., MgA. Monika Rebcová
 • Komunikace mezi hudebním a tanečním pedagogem - Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D., Ing. MgA. Tomáš Reindl, Ph.D.

Rozsah

Cyklus přednášek a seminářů se koná ve třech víkendových blocích únor-červen vždy v pátek 14:15-17:30, v sobotu 9:30-16:45 a v neděli 9:30-12:45. Předměty Taneční výchova v praxi pro hudebníky a Hudební teorie v praxi pro tanečníky budou probíhat zároveň ve dvou skupinách dle zaměření. 

Kromě lekcí oddělených pro každou skupinu, vycházejících z jejich potřeb, účastníci kurzu absolvují řadu společných hodin zaměřených na různé taneční techniky, improvizaci, tvorbu, práci s Orffovými nástroji, v některých případech si vyzkouší i roli druhé strany. Kontaktní výuka bude doplněna diskuzními semináři s odborníky a praktiky v oboru, povinností náslechů a hospitací i konzultací s odborníky v různých tanečních institucích.


Student získá celkem 48 vyučovacích hodin, z toho 4 jsou věnovány společné závěrečné zkoušce, po níž obdrží Osvědčení.
Cena kurzu je 8 000,- Kč.

Podmínkou úspěšného absolvování semestrálního cyklu praktických seminářů a odborných diskuzí je:

a) pravidelná a aktivní účast v hodinách (80 %)

b) absolvování 3 povinných hospitací s následnou odbornou písemnou reflexí

c) závěrečný praktický pedagogický výstup a ukázka fragmentu vzniklého na základě hudební spolupráce při taneční tvorbě, a to poslední den kurzu.

Frekventanti splňující shora uvedené podmínky obdrží "Certifikát o absolvování kurzu". Certifikát nenahrazuje osvědčení o jakékoliv formě vyššího nebo vysokoškolského studia, studium DVPP neposkytuje žádný stupeň pedagogického vzdělání. Osvědčení bude pouze dokladem pro příslušné ředitele škol, případně ŠÚ a ČŠI, že si jejich pedagog zvyšuje svou odbornou kvalifikaci.

Místo

Cyklus přednášek a seminářů je organizován v prostorách Katedry tance HAMU, Malostranské nám.12, PRAHA 1.

Na rok 2024 je naplánována kontaktní výuka na víkendy:

 • 23. - 25. února 2024
 • 19. - 21. dubna 2024
 • 21. - 23. června 2024


Pro představu zde příklad rozložení hodin prvního víkendu, jak probíhal kurz v roce 2023:

pátek

14:15-15:45 Hudebně-taneční proseminář – M. Rebcová, M. Eliášová (společná výuka) (sál H1041)

16:00-17:30 Taneční výchova v praxi pro hudební pedagogy – M. Eliášová (sál H2041)

16:00-17:30 Hudební teorie v praxi pro taneční pedagogy – M. Rebcová (sál H1041)

sobota 

9:30-11:00 Hudební spolupráce při výuce moderního a současného tance – A. Opavská, M. Rebcová (sál H1041)

11:15-12:45 Rytmika - H. Novotná (sál H1041) 

Pauza na oběd

13:30-15:00 Hudební spolupráce při výuce klasického tance – V. Janeček, O. Gerych (sál H2041)

15:15-16:45 Hudební spolupráce při výuce lidového tance a dětské taneční výchovy – K. Černíčková, M. Vydra (sál H2041)

neděle 

9:30-11:00 Improvizace v hudbě a tanci – Eliášová, Reindl (sál H2041)

11:15-12:45 Komunikace mezi hudebním a tanečním pedagogem – Eliášová, Reindl (sál H2041)

 

Online přihláška na nejbližší kurz bude otevřená od srpna 2023.

MgA. Monika DIATTA-REBCOVÁ

Organizace výuky DVPP, odborné záležitosti Telefon: 234 244 140 Úřední hodiny: kromě pravidelné výuky na sálech taneční katedry HAMU také dle dohody se studenty Detail osoby
Foto

MgA. Monika ŠTÚROVÁ

Administrace DVPP, smluvní a finanční záležitosti Telefon: 234 244 188 Detail osoby
Foto

KONTAKTY