INFO

Nyní probíhá kurz DVPP 2022-2024. Další nový kurz DVPP bude zahájen v únoru 2024. Přihlášky budou otevřeny od července 2023. 

Katedra tance pořádá v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v programu celoživotního vzdělávání dvouletý kurz (4 semestry) akreditovaný pod číslem MSMT- 32203/2020-2-674 (ze dne 5. 11. 2020 o udělení akreditace na základě §25 a §27 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Nový kurz bude zahájen v únoru 2024. Tento kurz se otevírá jednou za 2 roky.

Prostřednictvím dvouleté soustavné a systematické práce umožní tento kurz zájemcům osvojit si a prohloubit základní techniky a výrazové prostředky taneční a pohybové výchovy s metodikou výuky a získat certifikovanou kvalifikaci v oboru Taneční a pohybová výchova .

Rozsah

Cyklus přednášek a seminářů se koná 1x měsíčně únor-květen/ září-prosinec vždy v pátek 14:15-19:00 a v sobotu 9:00-16:45 (tj. 16 vyučovacích hodin, 64 hodin/sem, celkem 256h/kurz). Součástí cyklu jsou dva týdenní letní semináře (á 40h). Celková dotace kurzu je tedy 336 vyučovacích hodin. Kurz začíná v únoru, a končí po 2 letech v lednu, po složení závěrečných zkoušek obdržíte Osvědčení.

Podmínkou úspěšného absolvování cyklu přednášek a seminářů je:

  • pravidelná a aktivní činnost, nejméně 75% účast a průběžně projevovaná aktivita týkající se vlastní pedagogické činnosti
  • závěrečná praktická zkouška - pedagogický výstup a ústní zkouška z vybrané taneční techniky

Místo

Cyklus přednášek a seminářů je organizován v prostorách Katedry tance HAMU, Malostranské nám.12, PRAHA 1, včetně letních seminářů.

OBSAH VÝUKY

Přednášky a semináře povedou pedagogové katedry tance HAMU:

V roce 2024 bude výuka kurzu DVPP - Taneční a pohybová výchova probíhat v nasledujících termínech:

-  16. – 17. 2. 2024
-  1. – 2. 3. 2024
-  5. – 6. 4. 2024
-  10. – 11. 5. 2024
-  3. – 7. 7. 2024 - soustředení

 

Online přihlášku na nejbližší kurz odešlete v období 1. 7. 2023 - 15. 11. 2023. Potvrzení přihlášky Vám bude zasláno. Výběr účastníků na základě přihlášek bude probíhat průběžně do naplnění kapacity, nejpozději do 30. 11. 2023. Celková platba za kurz (4 semestry) činí 28 500 Kč (tj. 85,- Kč / 45 min.). Maximální počet účastníků kurzu je 20.

KONTAKTY

MgA. Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ, Ph.D.

Organizace výuky DVPP, odborné záležitosti Telefon: 234 244 140 Detail osoby
Foto

Bc. Martin KMEC

Administrace DVPP, smluvní a finanční záležitosti Telefon: 234 244 140 Detail osoby
Foto