Pedagogika tance - kombinované studium

Studuj souběžně s uměleckou praxí. 

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Výuka probíhá jednou měsíčně pátek-neděle 5x za semestr s intenzivním soustředěním na konci každého akademického roku. Obsah výuky odpovídá náplni programu v prezenční formě, klade však velké nároky na individuální přípravu studentů.

Termíny kontaktní výuky v akademickém roce 2022/2023:

zimní semestr:
6. - 8. října 2023

3. - 5. listopadu 2023

24. - 26. listopadu 2023

15. - 17. prosince 2023

5. - 7. ledna 2024

Pro kontaktní výuku bude vyžadována docházka 80-100%, případné omluvy pouze po domluvě s pedagogem hlavního oboru.

Cílem kombinované formy studia je umožnit soustavné vysokoškolské pedagogické vzdělání aktivním tanečníkům nebo tanečním lektorům. Studentům, kteří se zároveň budou moci věnovat profesi aktivního tanečníka, a tím získávat nezbytné interpretační zkušenosti, se dostane metodicky ukotveného vzdělání v oblasti taneční pedagogiky. Již profilovaní tanečníci a pedagogové na nižších stupních vzdělávacího systému se seznámí prakticky i teoreticky s dalšími tanečními technikami a styly, metodikou a didaktikou tance pro všechny věkové kategorie. Získají přehled o historickém vývoji tance a znalosti z oboru pedagogiky, psychologie a hlasové výchovy nezbytné pro budoucí profesi pedagoga.

Studenti se mohou hlásit do jedné ze čtyř specializací:

  • Klasický tanec
  • Moderní a současný tanec
  • Lidový tanec
  • Taneční výchova

 

Podmínky, pravidla a průběh přijímacího řízení

Naleznete zde: https://www.hamu.cz/cs/katedry-programy/katedra-tance/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/

Studijní plány jednotlivých programů

Naleznete zde: https://sp.amu.cz/cs/katedra107.html

Harmonogram a rozvrh:

Naleznete zde: https://intranet.amu.cz/cs/katedry-pracoviste/hamu/katedra-tance/harmonogram/

 

Kontakt

MgA. Kristina SOUKUPOVÁ

tajemnice katedry Detail osoby
Foto