Posuň hranice svých možností, studuj tanec na HAMU!

Studenti katedry tance si mohou vybrat ze tří oborů tanečního umění: Pedagogiky tance, Choreografie a Taneční vědy.

Obor Pedagogika tance vychovává taneční pedagogy pro všechny stupně tanečního školství, taneční studia a divadelní taneční soubory, případně repetitory divadelních souborů. V prezenčním studiu se studuje ve třech specializacích: klasický tanec, moderní a současný tanec a lidový tanec. V kombinovaném studiu je obohacen o specializaci taneční výchova.

Obor Choreografie poskytuje vzdělání v oblasti taneční kompozice, zaměřené na tvůrčí činnost i její teoretickou a historickou reflexi. Taneční věda je zaměřena na problematiku historické a systematické taneční vědy a její aplikace v taneční kritice, popularizaci, organizační činnosti apod..

Všechny obory prezenčního studia jsou akreditovány v programu bakalářském i navazujícím magisterském, v oborech Choreografie a Taneční věda je možné pokračovat také v doktorandském studiu. Kombinované studium Pedagogiky tance je akreditováno pouze pro bakalářský stupeň, absolvent může navázat prezenčním studiem v magisterském programu. 

Absolvent oborů taneční katedry se může uplatnit jako choreograf, pedagog nebo taneční vědec ve všech oblastech tanečního umění, v divadlech, v baletních a tanečních souborech, ve školství, výzkumných institucích nebo v oblasti publicistiky a managementu.

"Dance is the poetry of the foot." -  John Dryden

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.

Kontakt

Bc. Martin KMEC

referent katedry Telefon: 234 244 140 Detail osoby
Foto

MgA. Kristina SOUKUPOVÁ

tajemnice katedry Detail osoby
Foto