Přijímací řízení do bakalářského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo osobně na podatelnu AMU do 30.11.2023 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Pedagogika tance, specializace Klasický tanec
 

Kromě povinných příloh, které uchazeči odevzdali spolu s přihláškou, navíc před zahájením 1. kola zašlou elektronicky přímo sekretariátu katedry tance (sekretariat.k107@hamu.cz) tyto přílohy:

- motivační dopis

- vyplněný formulář o pedagogickém zadání připravených dvou kombinacích z techniky klasického tance pro případné 2. kolo

 

Pedagogické zadání kombinací bude předmětem 2. kola přijímacího řízení. Je žádoucí předvést rozdílné kombinace např.: technika klasického tance (1. u tyče, 2. na volnosti) nebo (1. na volnosti, 2. skoky) nebo (1. u tyče, 2. skoky), formulář ke stažení zde .

Termín k zaslání příloh je shodný s termínem podání přihlášky. Neodevzdání příloh bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení a přijímací řízení bude ukončeno.

 

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech.

Cvičební oděv a obuv jsou nutné pro obě kola zkoušky.

 

 

 1. kolo – Talentová zkouška I.

prezenčně

Skládá se ze dvou částí, jejichž pořadí si stanoví katedra:

1) písemný test všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby,

2) praktická zkouška z tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové)

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Hodnocení zohledňuje znalost tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, znalost hudební teorie, přehled o dějinách umění, tance a baletu, všeobecný kulturní přehled.

Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

 1. kolo - Talentová zkouška II.

prezenčně

Skládá se ze tří částí v tomto pořadí:

 1. předvedení dvou vlastních pedagogických ukázek na základě odevzdaného formuláře
 2. rozbor dvou předvedených ukázek v kontextu základních poznatků o systému taneční techniky (klasický tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků
 3. odborný pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům, zájem o obor, přehled o dění v oblasti umění apod.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením 1- 25. Hodnocení zohledňuje znalost tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent, znalost hudební teorie, přehled o dějinách umění, tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, pedagogická nebo umělecká odborná praxe vítána.

 

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro program pedagogika tance s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Pedagogika tance, specializace Moderní a současný tanec
 

Kromě povinných příloh, které uchazeči odevzdali spolu s přihláškou, navíc před zahájením 1. kola zašlou elektronicky přímo sekretariátu katedry tance (sekretariat.k107@hamu.cz) tyto přílohy:

- motivační dopis

- vyplněný formulář o pedagogickém zadání připravených dvou kombinacích z techniky moderního a současného tance pro případné 2. kolo

 

Pedagogické zadání kombinací bude předmětem 2. kola přijímacího řízení. Je žádoucí předvést rozdílné kombinace např.: technika moderního tance (1. floor work, 2. center work) nebo (1. floor work, 2. work in space), formulář ke stažení zde . Termín k zaslání příloh je shodný s termínem podání přihlášky. Neodevzdání příloh bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení a přijímací řízení bude ukončeno.

 

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech.

Cvičební oděv a obuv jsou nutné pro obě kola zkoušky.

 

 

 1. kolo – Talentová zkouška I.

prezenčně

 

Skládá se ze dvou částí, jejichž pořadí si stanoví katedra:

1) písemný test všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby,

2) praktická zkouška z tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové)

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Hodnocení zohledňuje znalost tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, znalost hudební teorie, přehled o dějinách umění, tance a baletu, všeobecný kulturní přehled. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2.  kolo – Talentová zkouška II.

prezenčně

 

Skládá se ze tří částí v tomto pořadí:

 1. předvedení dvou vlastních pedagogických ukázek na základě odevzdaného formuláře
 2. rozbor dvou předvedených ukázek v kontextu základních poznatků o systému taneční techniky (moderní a současný tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků
 3. odborný pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům, zájem o obor, přehled o dění v oblasti umění apod.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením 1–25. Hodnocení zohledňuje znalost tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent, znalost hudební teorie, přehled o dějinách umění, tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, pedagogická nebo umělecká odborná praxe vítána.

 

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro program pedagogika tance s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Pedagogika tance, specializace Lidový tanec

Kromě povinných příloh, které uchazeči odevzdali spolu s přihláškou, navíc před zahájením 1. kola zašlou elektronicky přímo sekretariátu katedry tance (sekretariat.k107@hamu.cz) tyto přílohy:

- motivační dopis

- vyplněný formulář o pedagogickém zadání připravených dvou kombinacích z techniky lidového tance pro případné 2. kolo

 

Pedagogické zadání kombinací bude předmětem 2. kola přijímacího řízení. Je žádoucí předvést rozdílné kombinace např.: technika lidového tance (1. po kruhu s vazbou alespoň dvou kroků, 2. kombinace na místě s rytmickým modelem), formulář ke stažení zde .

Termín k zaslání příloh je shodný s termínem podání přihlášky. Neodevzdání příloh bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení a přijímací řízení bude ukončeno.

 

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech.

Cvičební oděv a obuv jsou nutné pro obě kola zkoušky.

 

 1. kolo – Talentová zkouška I.

prezenčně

Skládá se ze dvou částí, jejichž pořadí si stanoví katedra:

1) písemný test všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby,

2) praktická zkouška z tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové)

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Hodnocení zohledňuje znalost tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, znalost hudební teorie, přehled o dějinách umění, tance a baletu, všeobecný kulturní přehled. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo – Talentová zkouška II.

prezenčně

 

Skládá se ze tří částí v tomto pořadí:

 1. předvedení dvou vlastních pedagogických ukázek na základě odevzdaného formuláře
 2. rozbor dvou předvedených ukázek v kontextu základních poznatků o systému taneční techniky (lidový tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků
 3. odborný pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům, zájem o obor, přehled o dění v oblasti umění apod.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením 1- 25. Hodnocení zohledňuje znalost tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent, znalost hudební teorie, přehled o dějinách umění, tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, pedagogická nebo umělecká odborná praxe vítána.

 

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro program pedagogika tance s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

Neotevírá se pro akademický rok 2024/2025

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru Pedagogika tance, kombinované studium pro specializace: Klasický tanec, Lidový tanec, Taneční výchova, Moderní a současný tanec

 

Předpokladem přijetí je znalost tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxe.

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech.

 

1. kolo – korespondenční

Uchazeč/ka je povinen/na k přihlášce přiložit mimo ostatních povinných příloh také (viz příloha č. 1 této vyhlášky děkana):

- motivační dopis s důrazem na zamýšlené zaměření (klasický tanec / moderní a současný tanec / lidový tanec / taneční výchova),

- doklad o víceleté odborné interpretační a/nebo pedagogické praxi v oboru,

- video s ukázkou vlastního pedagogického výstupu. Pokyny k videoukázce

 

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno.

 

2. kolo - Talentová zkouška

prezenčně

 

Součástí přijímací zkoušky je:

1. test všeobecných a oborových tanečních i hudebních znalostí,

2. pedagogicko-psychologický test,

3. pedagogický výstup dle plánovaného zaměření (specializace klasický tanec, moderní a současný tanec, lidový tanec, taneční výchova),

4. pohovor o odborné pedagogické problematice.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 - 25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení znalosti tanečních technik, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled a kontext oboru.

 

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

 

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

Další informace k organizaci kombinovaného studia: https://www.hamu.cz/cs/katedry-programy/katedra-tance/kombinovane-studium/

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Taneční věda

Přijímací řízení proběhne ve 2 kolech.

1. kolo – písemný test a analýza

prezenčně

1) písemný test ze všeobecné kulturní vyspělosti, dějin a teorie tance a baletu, dějin a teorie hudby

2) písemná analýza choreografické ukázky (zaměřená na taneční styl/techniku, komponenty a formu, umělecký kontext, případně určení konkrétního díla)

Pro postup do dalšího kola je potřebné získat minimálně 20 bodů z 25 možných. Tato známka obsahuje zhodnocení schopnosti logického a systematického myšlení, vyjadřovací a stylistické dovednosti, přehledu o tanečním dění v domácím i zahraničním kontextu, základního přehledu o dějinách tance a baletu, znalosti základů hudební teorie, dějin hudby a divadla, všeobecného kulturního přehledu.

Pokud uchazeč/ka nezíská minimální počet bodů, nesplní tak podmínky testu a přijímací řízení bude ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo - ústní zkouška

prezenčně

Skládá se z odborného pohovoru, v nichž uchazeč/ka prokáže znalosti a schopnosti v těchto oblastech:

1) dějiny tance (ve spojení se zjištěním jazykových dovedností ve zvoleném cizím jazyce)

2) orientace v soudobém tanečním dění

3) motivace ke studiu a představy odborného zaměření

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25. Tato známka obsahuje zhodnocení schopnosti logického a systematického myšlení, vyjadřovací, stylistické a jazykové dovednosti, přehledu o tanečním dění v domácím i zahraničním kontextu, základního přehledu o dějinách tance a baletu, znalosti základů hudební teorie, dějin hudby a divadla, všeobecného kulturního přehledu.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor taneční věda s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Choreografie

Přijímací řízení je tříkolové. Pro 2. a 3. kolo přijímacího řízení je nutný cvičebný oděv a obuv.

1. kolo – korespondenční

Kromě povinných příloh uchazeči odevzdají spolu s přihláškou (neodevzdání příloh v řádném termínu podání přihlášky bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení a přijímací řízení bude ukončeno):

- motivační dopis

- přílohu s hypertextovými odkazy na sdílení 2 videozáznamů dle specifikace níže

Je nutné dodat videozáznamy minimálně dvou ucelených choreografií (nikoliv fragmenty) rozdílného charakteru, složení nebo počtu tanečníků (může být maximálně jedno sólo) v rozsahu minimálně 3 minuty a delší. Uchazeč však není omezen tanečním stylem. Eventuální stručné charakteristiky či doprovodné texty k pracím (4–5 vět) jsou vítány, např. co bylo inspirací pro vznik choreografie, jak autor postupoval, jaký má vztah k hudební předloze, zda byla choreografie někým zadána či konzultována atd.

U zaslaných choreografií bude posuzována práce s hudbou, s prostorem, unikátnost pohybového materiálu, dramaturgická stavba, popř. výtvarné a interpretační pojetí.

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno. V případě rozhodnutí „uspěl“ bude uchazeč katedrou pozván k prezenční části přijímacího řízení.

2. kolo - Talentová zkouška I.

prezenční

1) písemná zkouška všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby

2) praktická zkouška z tanečních technik (klasický, moderní a současný, lidový tanec)

3) praktické předvedení třetí vlastní choreografie v rozsahu 3 - 6 minut, buď prostřednictvím interpretů, nebo osobně. Choreografická práce se musí lišit od prací v prvním kole.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Hodnocení zohledňuje choreografický talent, znalost tanečních technik nejlépe na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí praxí, znalost hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled.

Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 3. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

3. kolo – Talentová zkouška II.

prezenční

1) vytvoření dvou choreografií na místě v rozsahu 3 - 6 minut v určené časové lhůtě (cca 3 hod.). Jedna choreografie na zadanou hudbu, u druhé je možný výběr hudby z několika možností. Možnost využití vlastních interpretů.

2) rozbor dvou vytvořených choreografií, odborný pohovor o choreografickém umění a divadelním dění v současnosti, o dějinách tance, hudby a divadla

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením 1-25. Celkové hodnocení zohledňuje choreografický talent, znalost tanečních technik nejlépe na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí praxí, znalost hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor choreografie s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 3. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.